Nyheter

Nordisk samarbeid om merking for bedre kildesortering

Mange ulike måter å sortere avfall på forvirrer forbrukerne i Norden. Nå tas det grep for å gjøre sorteringen enklere å forstå.

Skal du reise i Norden i sommer oppdager du raskt at det er mange ulike måter å sortere avfall på; enten du er på flyplassen, togstasjonen, på butikken eller hjemme. De grafiske symbolene, og fargene som brukes for å vise hvordan noe skal kastes varierer fra sted til sted.

Nå er planen at sortering skal bli tydeligere for forbrukeren, gjennom bedre visualisering og lik kommunikasjon om sortering over alt.

Nytt felles nordisk merkesystem for avfall

Før helgen møttes bransjeorganisasjonene Avfall Sverige, Avfall Norge, LOOP og Dansk Affaldsforening i  Gøteborg med en felles målsetning om å utvikle et felles nordisk merkesystem for avfall.

– Tiden er overmoden for å rydde opp i hvordan man kommuniserer om kildesortering i Norge og ellers i Norden, sier daglig leder Hildegunn Iversen i LOOP. LOOP er en stiftelse som jobber for økt kildesortering og gjenvinning i Norge.

Tiden er overmoden for å rydde opp

Hildegunn Iversen, Loop

– LOOP og Avfall Norge, bransjeorganisasjonen for avfall og gjenvinning, startet et nasjonalt prosjekt for å samordne kommunikasjonen rundt kildesortering i Norge tidligere i år. Danmark har fra før av jobbet med dette i tre år, og Sverige er i tilsvarende prosess. Vi undersøker derfor muligheten for å utvikle et felles nordisk system. Det er svært positivt at både Sverige og Danmark ønsker det samme.

– Måten vi gjør det på i Norge i dag er komplisert for forbrukeren, sier Ingeborg Ukkelberg i Miljøselskapet ÅRIM i Ålesund. Hun leder også Avfall Norges faggruppe for kommunikasjon og omdømme, hvor kommunikatører fra flere selskaper og regioner er representert. Ukkelberg mener det er helt nødvendig å forbedre kommunikasjonen rundt kildesortering i landet.

– Om du er student og flytter mellom ulike steder i Norge, må du sette deg inn i hvordan avfall skal sorteres hver gang. Slik er er det også om du forflytter deg mellom hjemmet, jobben, butikken og det offentlige rom på et og samme sted.

Gruppebilde fra møtet. Anna Carin Gripswall stående til venstre, deretter Niels Toftegaard fra Dansk Affaldsforening. Den norske prosjektgruppen ble representert av Ingeborg Ukkelberg, kommunikasjonssjef i ÅRIM som står til høyre, og Hildegunn Iversen fra Loop som sitter rett foran henne. Ved sin side har hun Nina fra Dansk Affaldsforening. Rambøll (innleid av Avfall Sverige) er også med på bildet, i tillegg til kommunikatører fra svenske kommunale selskaper.

På høy tid

En felles merkeordning har vært etterlyst i flere tiår. Både Iversen og Ukkelberg mener fordelene er mange.

– Når sortering oppleves enkelt, vil resultatet bli mer avfall til riktig gjenvinning. Det er også lite rasjonelt at mange selskaper i Norge bruker mye tid på samme jobb. Arbeidet som nå er i gang ble presentert for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge i forrige uke. Jeg har ikke hørt en innvending, så langt, sier Iversen.

Planen er å ha etablert en felles standard i løpet av 2019. Men, ettersom det i dag er ulike praksis rundt om i landet vil det ta tid å få merkeordningen satt ut i livet. Målsetningen er at om noen år er merkingen lik på produktene du kjøper i butikken, på dunken du leverer avfall til, på miljøstasjonen, på jobben og i det offentlige rom.

Både Iversen og Ukkelberg er spente på hvor raskt det er mulig å få til lik visualisering og kommunikasjon om sortering.

– Jeg er utålmodig og optimistisk, sier Iversen med et smil. Velviljen og interessen har vært over all forventning. Vi har også fått på plass mye av den nødvendige finansieringen for å få gjennomført prosjektet. Miljømyndighetene er også svært positive til dette prosjektet.

– Felles merking er et helt konkret tiltak som vil bidra til å få til den sirkulære økonomien vi snakker så mye om, legger Ukkelberg til. Avfall er ressurser som skal brukes mange ganger. Da må merking, systemer og kommunikasjon spille på lag fra produktet utvikles, kjøpes, kastes, gjenvinnes og blir brukt i nye produkter. For å få dette til kreves velvilje og samarbeid fra mange aktører og parter. Vi har aldri vært så nær som vi har vært nå. Vi ønsker fortgang, og håper dette er mulig, avslutter hun.

Foran til venstre: Hildegunn Iversen, daglig leder i Lopp, til høyre Ingeborg Ukkelberg, kommunikasjonssjef i ÅRIM til høyre. I bakgrunnen ser vi deltakerne på møtet, representanter fra svenske kommuner og IKS, (eks Stockholm Vatten og Avfall), Nina Nagskov Jørgensen og Niels Toftegaard fra Dansk Affaldsforening og Anna Carin Gripswall, kommunikasjonssjef i Avfall Sverige.

 

Fakta om prosjektet

Prosjektet er et spleiselag med bidrag fra returselskapene, kommuner/IKS og private avfallsselskaper. De er også i dialog med Miljødirektoratet om en søknad fra 2020. 

I Norge sitter Hildegunn Iversen fra Loop, Mona Sæther fra Avfall Norge og Sveinar Kildal i prosjektgruppen. Med seg har de en ressursgruppe som skal gi innspill i prosessen bestående av Ingeborg Ukkelberg, Tone Olden (TRV), Bim Kase (NG), Gunhild Solberg (Sirkel) og Anja Ronesen (Renas) og Sofie Østergaard fra Norgesmøllene (hun er også med i forum for sirkulær plastemballasje som Emballasjeforeningen er sekretæriat for. De skal legge fram veikart for sirkulær plastemballasje i august (Arendalsuka).  

Det er også opprettet en referansegruppe for prosjektet som skal være bindeledd mot andre sentrale aktører og interessenter. Her deltar MEF, Avfall Norge, KS Bedrift, Virke, Forbrukerrådet, Norgesgruppen, Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge. 

 

 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!