Kontraktansvarlig

Oslo Kommune Renovasjons- Og Gjenvinningsetaten

Automasjonsingeniør søkes til avfallshåndteringsanlegg

Oslo Kommune Renovasjons- Og Gjenvinningsetaten

Innkjøpssjef

Oslo Kommune Renovasjons- Og Gjenvinningsetaten

Klima og miljørådgiver

Skien Kommune

Sesongarbeider kundeveileder

Oslo Kommune Renovasjons- Og Gjenvinningsetaten

Administrativ rådgiver

Oslo Kommune Renovasjons- Og Gjenvinningsetaten

Driftssjef

Østfold Avfallssortering Iks