Nyheter
Verdens første automatiserte tekstilsorteringsanlegg i Skåne skal bruke infrarød og såkalt visuell spektroskopi for å sortere blandet tekstilavfall etter fibersammensetning og farge. Foto: SIPtex

Bygger verdens første sorteringsanlegg for tekstiler

Sydskånes avfallsselskap (Sysav) vil bygge verdens første automatiserte sorteringsanlegg for tekstil i industriell skala. Det skal bygges i Malmø med oppstart til sommeren.

Investeringsbeslutningen ble tatt i forrige uke. Sysav får finansiell støtte av Vinnova, Sveriges innovasjonsmyndighet, gjennom prosjektet «Utmaningsdriven innovation». Hensikten er å få fram innovative (industri)løsninger for å nå bærekraftmålene i Agenda 2030.

Sorterer 16.000 tonn med klar

I full drift har anlegget kapasitet til å sortere 16.000 tonn tekstiler per år og bemannes av sju personer i to-skift.

SIPtex, svensk innovasjonsplattform for tekstilsortering, har testet et pilotanlegg i Alvesta i perioden 2016 til 2018.

Bruker infrarød

Det skal brukes infrarød og såkalt visuell spektroskopi for å sortere blandet tekstilavfall etter fibersammensetning og farge – etter markedets behov. Produktene kan senere gå til fiber-til-fiber-gjenvinning og spinnes til ny tråd.

Kun fem prosent gjenvinnes

Tekstilbransjen er en av sektorene som globalt sett har høyest miljøpåvirkning. Av de 120.000 tonn nye tekstiler som slippes på det svenske markedet hvert år, gjenvinnes bare knappe fem prosent.

Tekstilkretsløp

Dagens manuelle sortering matcher ikke kravene fra tekstilgjenvinnere og moteselskap. Automatisk sortering er derfor nøkkelen til å skape sirkulære tekstilkretsløp, mener Sysav.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!