Nyheter
Den varslede utredningen om gebyrfritak eller -rabatt for biogassdrevne kjøretøy i bomringer er fortsatt ikke levert til Samferdselsdepartementet. Foto: Tine

Venter på gebyrfritak for biogass-kjøretøy

Utredningen om gebyrfritak for biogassdrevne kjøretøy i bomringen lar vente på seg. Den ligger fortsatt i Vegdirektoratet.

I starten av september skrev avfallsbransjen.no at det jobbes med et forslag om å gi biogassdrevne kjøretøy gebyrfritak eller -rabatt ved passering av bomringer. Samferdselsdepartementet svarte da at Vegdirektoratet skulle levere utredningen innen midten av oktober.

Ligger fortsatt i direktoratet

Da avfallsbransjen.no tok kontakt igjen med departementet i dag, fikk nettavisen til svar at «Arbeidet med å utrede lavere takst/fritak for biogasskjøretøy i bomringen i Oslo pågår fortsatt i Vegdirektoratet. Samferdselsdepartementet avventer utfallet av dette arbeidet».

Ny statusrapport 28. november

Kjell Bjørn Vinge, pressesjef i Statens vegvesen, svarer på forespørsel at «vi er noe forsinket i forhold til planlagt drift».

Han sier at Vegvesenet vil avgi en statusrapport når styringsgruppen i den såkalte Oslopakke 3 har sitt neste møte 28. november.

Del av Oslopakke 3

I slutten av januar i år vedtok styringsgruppen for Oslopakke 3 å gi kjøretøy «som bruker 100 prosent biogass redusert takst i bomringen så snart som mulig». Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, laget av Statens vegvesen.

I vedtaket ligger også en åpning for å gi tilsvarende bom-rabatt til kjøretøy som bruker avansert bioetanol.

Hvordan håndtere fritaket?

Fire måneder senere ga Samferdselsdepartementet Vegdirektoratet beskjed om å vurdere om det er mulig å få til en slik løsning.

Direktoratet skal særlig se på hvordan redusert takst/fritak kan håndteres av bompengeselskapene Autopass og Autosys ved passeringer, og hvordan det kan kontrolleres om kjøretøy bruker biogass eller annen gass som drivstoff.

Departementet understreket da at også lokale myndigheter skulle involveres i utredningsarbeidet.

LES OGSÅ: Kommer med handlingsplan for biogass

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!