Nyheter
Foto: Perpetuum/Geminar

Perpetuum åpner deponi for flyplassavfall i Troms

Den nordnorske avfallsaktøren er godkjent som mottaker for PFAS-forurensede masser. Nå håper de at et nytt samarbeid skal skape internasjonal interesse for deponitjenestene i Troms.

Perpetuum er Nord-Norges største privateide avfallsaktør, og tilbyr blant annet tjenester innenfor avfallshåndtering, slamsuging- og sanering.

De siste par årene har den Troms-baserte gruppen, som har deponi og anlegg i Balsfjord, investert rundt 35 millioner kroner i oppgraderinger som nå gjør dem godkjent for håndtering av såkalte PFAS-forurensede masser.

Adm. dir. i Perpetuum, Are Lorentsen

Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) er organiske fluorforbindelser og miljøgifter som har vært brukt siden 1950-tallet, og som i dag forurenser jordmasser både i Norge og internasjonalt, heter det i en utsendt pressemelding.

– De største utfordringene her til lands befinner seg på flyplassene, sier adm. dir. i Perpetuum, Are Lorentsen i pressemeldingen.

– Brannskum har inneholdt giftige PFAS-stoffer helt frem til 2007, så i dag ser vi at svært mange flyplasser har kontaminerte PFAS-masser de har fått pålegg om å håndtere. Disse stoffene er belastende for miljøet, og deponering er i dag den beste og tryggeste måten å håndtere de forurensede jordmassene på, sier Lorentsen.

Perpetuum har i dag en mottakskapasitet på rundt 400 000 tonn PFAS- forurensede masser, og har et utbyggingspotensial på rundt fem millioner tonn til.

– I praksis bidrar denne typen deponering til en kjemisk stabilisering av forurenset jord, der restprodukter fra industrien blir benyttet som et bindende element – eller sorbent. Denne teknologien egner seg godt både til å binde tungmetaller og PFAS, forteller Lorentsen.

Avtale skal hente avfall fra Europa

Behovet for deponitjenester av denne typen avfall er betydelig i Skandinavia, men nå åpner Perpetuum også muligheten for å finne aktører ute i Europa med behov for PFAS-deponering.

Derfor inngår selskapet nå en avtale med avfalls- og gjenvinningsaktøren Geminor, som skal undersøke mulighetene for å hente og sikre PFAS-masser i Troms.

Kjetil Hausken, landssjef for Geminor i Norge. Foto: Geminor
Kjetil Hausken, landssjef for Geminor i Norge.

– Internasjonalt finnes det knapt noen som kan tilby spesialtilpassede, bunntette deponiceller av denne typen. Per i dag er derfor deponiet til Perpetuum rimelig unikt i Europeisk sammenheng, sier Kjetil Hausken – landssjef for Geminor Norge.

– Vårt ønske er å bidra med at PFAS og andre giftige stoffer forvares på en trygg måte i Norge. Nå må vi undersøke omfanget av denne forurensingen i Europa, og se hvordan vi sammen med Perpetuum kan få håndtert massene forsvarlig, forteller Hausken til Avfallsbransjen.no

– Flytting av denne typen masser er regulert på nasjonalt nivå, og er det er ikke fritt fram å sende PFAS-forurensede masser over landegrensene. Å kartlegge behovet og mulighetene som ligger i å sikre PFAS kontaminerte masser blir en viktig oppgave for oss i tiden som kommer, sier Hausken.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!