Nyheter
Foto: Grønt Punkt Norge

Avfallsdøgnet 11.05.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Mindre plastgjenvinning

I fjor falt utnyttelsesgraden for plast med ti prosentpoeng. Grønt Punkt Norge forteller at problemene sto i kø for plastgjenvinning i fjor. Markedet for resirkulert plast har stupt, blant annet som følge av fallende oljepris. Av de 130.000 tonnene med plastemballasje som kom ut på markedet, ble 52.000 tonn samlet inn igjen. Det tilsvarer 40,5 prosent, en nedgang på 2,5 prosent fra 2018. – 2019 var nærmest «annus horribilis» når det gjaldt avsetning av plastemballasje. Vi fikk reduksjon i mottak og problemer med eksport til allerede godkjente avtalepartnere. Vi ble nødt til å mellomlagre en del, men klarte å finne alternativer og løsninger. Dessverre ser vi at utnyttelsesgraden på plasten som ble samlet inn og sortert var noe lavere enn i 2018, men likevel så god at vi kan være stolte, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

Etterlyser masterplan for gjenvinning

Styreleder i Ålesundregionens interkommunale miljøselskap (ÅRIM), Reidar Andresen, ønsker tettere samarbeid mellom regionens renovasjonsselskaper for å løse større oppgaver. – Jeg ønsker at vi ser i et lengre perspektiv. Fem, ti, femten, kanskje tjue år fram i tid. Vi må heve blikket og tenke hvordan verden ser ut. Den underliggende ambisjonen er at vi finner gode og kostnadseffektive løsninger som er det beste for forbrukerne, er innovative og knyttet til det vi samler inn, sier han, og nevner etablering av ettersorteringsanlegg og biogassanlegg som eksempler på hva som kan gjøres. Han påpeker at selskapene i Møre og Romsdal driver etter egne planer, men at de ikke er samkjørte, og at ingen har det overordnede ansvaret for at det som skjer på feltet går samme vei. I nær fremtid kommer en rekke internasjonale krav for gjenvinning som skal nås, og han tror samarbeid er veien å gå.

To tonn søppel hver dag

I Oslo anslår Rusken at to tonn søppel havner på avveie hver dag. I en rapport har Hold Norge Rent kartlagt forsøplingssituasjonen i kommunen, gjennom både analyser av lokaliteter og intervjuer med innbyggere. I rapporten kommer det fra at sigarettsneiper (42,5 %) og snus (20,6 %) er det vanligste søppelet i Oslos gater. Hold Norge Rent mener Norge mangler kunnskap om forsøplingssituasjonen i landet, samtidig som at flere kommuner ønsker å gjøre noe med forsøplingen, som dermed forsterker nødvendigheten for nettopp slik kunnskap. – Uten tilstrekkelig innsikt i forsøplingsproblemene, risikerer kommunen å sette inn tiltak som ikke tar tak i de faktiske utfordringene, forklarer fagleder for landforsøpling i Hold Norge Rent, Mari Mo Osterheider, på organisasjonens nettsider. Nå har de sendt flere forslag til tiltak Oslo kommune kan iverksette.

Planlegger stans i opprydding

Til neste år planlegger Statens vegvesen å stanse oppryddingen av plastforsøpling fra veiprosjektet Ryfast i Rogaland, til tross for rapporter om mye plast i skjærgården, skriver NRK. – Eg kjem sannsynlegvis ikkje til å oppleva slutten på dette her. Me har så store mengder plast i sjøen og me vil få ny tilførsel i veldig lang tid framover, seier Egil Tjensvold, leiar for Naturvernforbundet i Strand i Rogaland, til statskanalen. Forsøplingen stammer fra starten av arbeidet med veiprosjektet, da store mengder armeringsfiber og skyteledninger ble dumpet i fjorden sammen med utfyllinger av steinmasser. Dette har vegvesenet beklaget, og drevet opprydding av i fem år. Helgøy skyssbåt driver opprydningsprosjektet, og de forklarer at de store funnene nå skyldes januarflommene som kom i år.

 

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!