Nyheter
Klimamålene til Oslo kommune står og faller på energigjenvinningsanlegget på Haraldrud. Foto: Ludvig Gundersen

Denne pipa står i veien for Oslos klimamål

Oslo kommer ikke til å nå klimamålene dersom driften av energigjenvinningsanlegget på Haraldrud videreføres som i dag. Men Renovasjons- og gjenvinningsetaten anbefaler å ha is i magen før det tas en beslutning om fremtiden til anlegget.

I vår leverte Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune en rapport om mulige driftsmodeller for Oslo kommunes avfallsforbrenningsanlegg på Haraldrud. Anlegget håndterer husholdningsavfallet fra Oslos innbyggere, rundt 108.000 tonn hvert år.

– Det er beundringsverdig. Altså når du tenker på at du har et anlegg som ble etablert på slutten av 60-tallet, så har det jo nesten ikke stopp. Det går døgnet rundt nesten året gjennom og ligger på over 8.000 driftstimer. Her er det noen som er gode til å stelle med det og sikre at det går, sier direktør Hans Petter Karlsen i REG til Avfallsbransjen.

Anlegget ble satt i drift i 1967 og har dermed vært i drift i snart 55 år. Pensjonsalderen for de fleste energigjenvinningsanlegg er nærmere halvparten. Den erkjennelsen har også Oslo kommune. Derfor har byrådsavdelingen gitt REG i oppgave å vurdere tilstanden og forventet levetid for anlegget.

REG har utarbeidet en rapport, der det er sett på ulike driftsmodeller for anlegget. Rapporten inneholder også en verdivurdering utført av Oslo Economics.

De fem mulige modellene er:

  • Videreføring av dagens drift og eierskap
  • Opprettelse av AS med kommunen som hel- eller deleier
  • Videreføring av eierskap og konkurranseutsetting av drift
  • Samarbeid med andre kommuner eller kommersielle aktører om eierskap og drift
  • Kjøp av avfallsforbrenningstjenester for etterbehandling i markedet, salg eller nedleggelse av anlegget

I rapporten fremgår det at alternativet med salg av hele eller deler av anlegget anses som lite aktuelt. Det begrunner REG og Oslo Economics med at det ikke finnes restkapasitet ved anlegget, utover det husholdingsavfallet som håndteres i dag. Også nedleggelse og kjøp av tjenestene i markedet blir problematisert, blant annet fordi det vil skape utfordringer for fjernvarmeproduksjonen.

I praksis står Oslo kommune igjen med valgene om driften skal videreføres som i dag eller om driften skal konkurranseutsettes, til for eksempel Fortum Oslo Varme.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

REG-direktør Hans Petter Karlsen utreder skjebnen til  Haraldrud-anlegget. Foto: Jens Egil Heftøy

Stor utslippskilde

Utfordringen med begge driftsmodellene er klimagassutslippene fra avfallsforbrenning. Oslo kommune skal kutte 95 prosent av sine klimagassutslipp innen 2030. Med sine 108.000 tonn forbrent avfall årlig, utgjør Haraldrudanlegget et betydelig utslippspunkt.

«Det vil ikke være mulig å oppnå kommunens klimamål med videre drift av dagens anlegg», heter det i vurderingen av alternativet for å videreføre dagens drifts- og eiermodell. «Alternativet vil ikke gjøre at man når klimamålene uten store investeringer i ombygging eller nybygg», står det i vurderingen av konkurranseutsetting.

– Det handler jo om karbonfangst. Med forbrenning av husholdningsavfallet i Oslo på Haraldrud uten karbonfangst, så vil du ikke nå klimamålene, sier Karlsen.

Neppe karbonfangst på dagens anlegg

REG utreder for tiden hvordan husholdningsavfallet i Oslo kan forbrennes med karbonfangst, enten gjennom kjøp av tjenester i markedet eller i egen regi.

– Da vil vi nok snakke om et nytt anlegg. Det er jo leverandører av karbonfangstmoduler som kan kobles på eksisterende anlegg, men det er jo begrenset hvor mye man skal drive å flikke på en bruktbil. Det hender jo man bytter og kjøper en ny, sier Karlsen.

Rapporten om fremtidig driftsstruktur anbefaler at det gjøres ytterligere utredninger, før det tas en endelig beslutning. Det begrunnes med at både økonomisk og teknologisk utvikling gir en realopsjonsverdi ved å avvente. Spørsmålet er hvor lenge dagens 55 år gamle anlegg kan holde ut.

– Nå nærmer det seg en tid hvor det anlegget enten må bygges helt om eller at det må saneres og bygges et helt nytt. Rett og slett fordi det har den alderen det har. Vi må følge opp med en tilstandsrapport, slik at vår anbefaling om å avvente står seg og ikke faller på grunn av anleggets tilstand, sier Karlsen.

Leveres neste år

Tilstandsrapporten skal utarbeides i løpet av neste år. Karlsen sier at kommunen likevel må begynne å forberede seg på at anlegget må byttes ut. En slik beslutning bør tas i løpet av de nærmeste årene. Dersom tilstandsrapporten viser at anlegget ikke holder like lenge som forutsatt, vil behovet for en snarlig beslutning øke ytterligere.

– Etaten kan få dårligere tid eller et større behov for å oppgradere. Du kan alltids levetidsforlenge, men det er et spørsmål om du skal gjøre det for en hver pris, sier Karlsen.

Relaterte artikler

ADR awareness e-læring

DGM Norway AS

10 m3 åpen liftcontainer

Sirkla Ressurs AS

GVS Online

Fieldata AS

UN Pappkasser

DGM Norway AS

Arena kildesorteringssystem

EnviroPac Group AS

Dehaco RP30-IT

Kiesel Norge AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering direkte til innboksen din.

Vi vil ikke bruke epostadressen din til å sende deg noe annet enn nyhetsbrev. Les forøvrig vår personvernerklæring.