Nyheter Karbonfangst
Fortum Oslo Varme har allerede nådd sitt 2020-mål for nye fjernvarmeavtaler. Foto: Fortum Oslo Varme

Milliardsprekk for Klemetsrud-karbonfangst

Karbonfangst-prosjektet på Klemetsrud blir 350 millioner kroner dyrere å bygge enn antatt. I tillegg kommer langt høyere driftskostnader.

Det går frem av en oppdatert kvalitetssikringsanalyse som Oslo Economics og Atkins har utført for Olje- og energidepartementet.

– Norcems karbonfangst sprekker med 850 millioner

Langt dyrere

Det såkalte P50-estimatet for investeringskostnader har økt med 170 millioner kroner fra forrige rapport. P85-estimatet, som skal gi en 85 prosent sikkerhet for at det ikke kommer ytterligere kostnadsøkninger er 350 millioner kroner høyere enn sist. Analysen tar utgangspunkt i Kvalitetssikringsrapporten som ble utarbeidet i 2020.

«Kostnadsendringene i prosjektet skyldes i begrenset grad prosjektutvikling siden FEED. Den viktigste designendringen er endret tankutforming i havnen med tilhørende kostnadsreduksjon. Kostnadsøkningen er primært knyttet til markedsjusteringer, utvidet vedståelse fra leverandør og uteglemte poster», skriver konsulentselskapene i sin rapport.

I tillegg til at karbonfangstprosjektet blir dyrere å bygge enn antatt, så vil også de løpende driftskostnadene bli betydelig høyere. Driftskostnader, såkalt OPEX, er økt med henholdsvis 50 og 100 millioner kroner årlig i P50 og P85-scenariet.

Det betyr at etablering og drift av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud blir inntil 1,35 milliarder kroner dyrere enn først antatt over en tiårsperiode. Skulle P50-estimatet holde seg vil kostnadene bli 675 millioner kroner dyrere enn anslagene som ble gjort før staten tok sin investeringsbeslutning i Langskip-prosjektet i 2020.

«Ved KS2 i 2020 var det vår oppfatning at FOV undervurderte usikkerheten i investeringskostnader (CAPEX) og at deres resultater ikke var i tråd med empiri for usikkerhet i aktuell prosjektfase. FOVs oppdaterte analyser er nå på samme usikkerhetsnivå som FOVs analyser fra 2020 og etter vår oppfatning undervurderer FOV også nå usikkerheten i CAPEX», skriver Atkins og Oslo Economics.

– En historisk dag for Oslo

Brevik sprekker også

Solberg-regjeringen satt av tre milliarder kroner i betinget støtte til Klemetsrud-anlegget i 2020. Samtidig ble det besluttet å fullfinansiere karbonfangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik. I forbindelse med årets statsbudsjett ble det varslet en kostnadssprekk på Norcem-prosjektet på opp mot en milliard kroner. Det er mer enn det øvre taket i avtalen mellom Staten og Norcem.

Partene diskuterer for tiden hvordan de økte kostandene skal dekkes. I Støre-regjeringens tillegssproposisjon til statsbudsjettet for 2022 heter det at:  «Med mindre partene blir enige om å fortsette, eller den ene av partene tar på seg å finansiere ferdigstillingen alene, vil prosjektet bli skrinlagt og hver av partene tar sine kostnader».

For en måned siden ble det kjent at Oslo kommune har sikret fullfinansiering av karbonfangstprosjektet på Klemetsrud, gjennom at Hafslund Eco, Infranode og HitecVision kjøper Fortum Oslo Varme. Da avtalen ble lagt frem ble investering og 10 års drift av kabonfangstanlegget anslått til 9,2 milliarder kroner.

Atkins og Oslo Economics skriver i sin rapport at kostnadssprekken på Fortum Oslo Varmes karbonfangstanlegg ikke får betydning for Langskip-prosjektet, men peker på at Fortum Oslo Varme ikke lenger har dekning for 10 års drift innenfor gjeldende avtale med Northern Lights. Derfor advarer konsulentene om at det må påregnes levering til Northern Lights på markedsmessige vilkår, noe som kan øke kostnadene ytterligere.

Relaterte saker
Relaterte artikler fra Small Step Media nettverket
Nyhetsbrev
Beklager, her gikk noe galt. Vennligst prøv igjen.
Takk for påmeldingen! Sjekk innboksen din for bekreftelse. Om du ikke ser en melding fra oss, sjekk søppelposten (husk å godkjenne avsender).

Få nyhetene rett i innboksen

Abonner på vårt gratis nyhetsbrev!

Siste nytt fra Avfallsbransjen.no
Nyheter fra Small Step Media nettverket