Markedstorget > Bedrift > Reknes AS
Avfallsbransjen bedrift

Reknes AS

Reknes er en ledende leverandør av programvare og tjenester innenfor markedssegmentene;

  • Container
  • Energigjenvinning
  • Gjenvinningsstasjon
  • Mottak
  • Renovasjon
  • Returselskap
  • Transport

Avfallsbransjen håndterer avfall som en ressurs, og bidrar til en miljøvennlig, bærekraftig og lønnsom utnyttelse. Vi samarbeider med aktører i en samfunnsnyttig bransje hvor vi skal være premissleverandør for en sikker og profesjonell forvaltning av avfall.
Løsningene er utviklet med standardiserte og anerkjente tekniske plattformer, noe som er sammenfallende med vår filosofi om å utvikle standard «hyllevare», med mulighet for tilpasninger.
Vårt utviklingsteam er sammensatt av medarbeidere med forskjellig erfaring og kompetanseområder, noe som gir oss slagkraft på utviklingsprosjekter. De fleste systemutviklerne har lang erfaring med avfallsbransjen, og deltar aktivt mot kundene med support og leveranse. 

Etikk og verdier
Vi forutsetter tillit, troverdighet og ærlighet i alt vi gjør, og forventer det samme av våre kunder og samarbeidspartnere.

Miljø og samfunnsansvar

Vi bryr oss om våre omgivelser

Samfunnsansvar handler om hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn utover lovbestemte krav og regler, og at verdiene vi skaper skal bidra positivt til våre omgivelser. Derfor jobber selskapet aktivt med å redusere belastningen på miljøet, både innad i Reknes, men også for gjenvinnings- og avfallsbransjen gjennom våre innovative og automatiserte løsninger.

Kontaktinfo
Telefon:
70198080
E-post:
Hjemmeside:
Adresse:
Langelandsveien 35
6010 Ålesund
Kontaktpersoner
Bjørn Inge Molvær
Salgssjef
Mobil: +47 975 55 866
Epost: bim@reknes.no
Karl-Inge Reknes
Daglig leder
Mobil: +47 975 55 860
Epost: kir@reknes.no
Produkter/tjenester i markedstorget