Leverandørnyheter

Lin advokater

Advokat Hanne S. Torkelsen er oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa)

Advokat Hanne S. Torkelsen i Lin Advokater ble oppnevnt i statsråd som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) for perioden 1. juli 2023- 1. juni 2027.

Nærings- og Fiskeridepartementet skriver om utnevningen:

«Alle KOFA-medlemmer er høyt kvalifiserte jurister med bakgrunn som dommere, advokater og fra akademia og med god kompetanse innen regelverket om offentlige anskaffelser og tvisteløsning. Den foreslåtte sammensetningen av KOFA sikrer at bred og relevant erfaring er representert, er i samsvar med kriteriene for representasjon av begge kjønn og har en tilfredsstillende geografisk fordeling».

Les mer om utnevningen til nye medlemmer her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-medlemmer-i-klagenemnda-for-offentlige-anskaffelser/id2985414/

Ta kontakt

Fyll ut skjemaet under så tar en av våre veiledere kontakt med deg

Leverandørinnhold

Dette innholdet er et annonseprodukt, og formidles gjennom vår salgsavdeling.

Kontakt oss hvis du er interessert i eksponering her.