Bedrifter
Oppføringer

Containere

BNS krokcontainere

EnviroPac Group AS

BNS avfallscontainere

EnviroPac Group AS

CSC10-R-M

Containergruppen Norge AS

Tak som åpnes med maskin/hjullaster

Containergruppen Norge AS

Tak med jekk

Containergruppen Norge AS

Hydraulisk tak med valgfri sideåpning

Containergruppen Norge AS

Skyve-tak

Containergruppen Norge AS

Hydraulisk tak

Containergruppen Norge AS

COL5-L – 5m3 steinkasse med baklem

Containergruppen Norge AS

CSC – Miljøcontainer for lift

Containergruppen Norge AS

COLP – Åpen liftcontainer med dører

Containergruppen Norge AS

COL-SERT – Sertifisert åpen lift med løfteringer

Containergruppen Norge AS

CLL – Lukket liftcontainer

Containergruppen Norge AS

COL-FT – Åpen liftcontainer med truck lommer

Containergruppen Norge AS

COL – Åpen liftcontainer

Containergruppen Norge AS

CKL – Lukket krokcontainer med sideluker

Containergruppen Norge AS

CHL5 – Hjullastercontainer 5m3 med tak og front lokk

Containergruppen Norge AS

CHL5 – Hjullastercontainer 5m3

Containergruppen Norge AS

CHL14 -Hjullastercontainer 14m3

Containergruppen Norge AS

CHL5 – Hjulkastercontainer med front lem

Containergruppen Norge AS

Lukket kombi container

Nordcon AS

Åpen kombi container

Nordcon AS

Åpen lift

Nordcon AS

Lukket liftcontainer

Nordcon AS

Tak til krokcontainere

Nordcon AS

Krokrammer

Nordcon AS

Maskinflak

Nordcon AS

Dumper kasser

Nordcon AS

Lukket krokcontainer

Nordcon AS

Sideåpning

Nordcon AS

Volum containere

Nordcon AS

CBOX Krokcontainer

Nordcon AS

CBOX Krokcontainer

Nordcon AS

CH-FLP krokcontainer

Nordcon AS

Tippcontainer

EnviroPac Group AS

Strøsingel container

EnviroPac Group AS

ILAB containere

EnviroPac Group AS