Markedsdialog

Tidsfrist 30.november: Ønsker leverandør dialog – pilotprosjekt for innsamling av matavfall – ta kontakt!

Bir Privat AS skal høsten 2021 gjennomføre et pilotprosjekt for innsamling av matavfall. I den forbindelse ønskes det dialog med markedet i forhold til kosteffektive og miljøriktige innsamlingsløsninger. Følgende forutsetninger er lagt til grunn fra Oppdragsgiver.

Varighet på pilot: 6-12 mnd.

Oppsamlingsenhet: Beholder på 140 ltr. Antall ca. 100-150 stykk.

Kjøretøy: Komprimatorbil med lift.

Matavfallet skal pakkes/emballeres i type plast, papir eller tilsvarende fra husholdningskunde.

Avfallet leveres til angitt mottak i Bergen uten sortering.

Dette er markedsdialog
Markedsdialog før utlysning av anskaffelser gir bedre resultat! Avfallsbransjen er i stor grad bygd på offentlige anskaffelser. Etter at en anskaffelse er kunngjort, er det strenge regler for prosessen. Men i regelverket er det stort handlingsrom for dialog før anskaffelsen formelt kunngjøres.
Gjennom markedsdialog kan oppdragsgiver få bedre oversikt over hvilke muligheter som finnes i markedet, og dermed utforme anskaffelsesdokumentet slik at konkurransen i størst mulig grad tilrettelegges for å utnytte markedets kompetanse.

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke abonnent ennå? Bli med nå!