Markedsdialog

Nye løsninger for komprimering

På BIR sine gjenvinningsstasjoner leveres sortert grovavfall. Grovavfallet legges videre i industricontainere/ krokcontainere på 35 eller 44 m3. Stasjonene har benyttet dieseldrevne gravelastere til å komprimere avfallet i containeren. Dette for å oppnå lavest mulig transportutgifter per kg avfall transportert til mottak eller behandlingslokasjon.

BIR søker nye løsninger for å komprimere avfall i krokcontainere. Hensikten er å oppnå flere kg avfall i container, noe som vil medføre lavere transportutgifter. Vi søker løsninger som er miljøriktige, bærekraftige og som er bedre en dagens løsning. Vi søker kontakt med leverandører som kan gi oss marked og produktinformasjon eller demonstrere funksjonelle løsninger.

Dette er markedsdialog
Markedsdialog før utlysning av anskaffelser gir bedre resultat! Avfallsbransjen er i stor grad bygd på offentlige anskaffelser. Etter at en anskaffelse er kunngjort, er det strenge regler for prosessen. Men i regelverket er det stort handlingsrom for dialog før anskaffelsen formelt kunngjøres.
Gjennom markedsdialog kan oppdragsgiver få bedre oversikt over hvilke muligheter som finnes i markedet, og dermed utforme anskaffelsesdokumentet slik at konkurransen i størst mulig grad tilrettelegges for å utnytte markedets kompetanse.

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!