Oppføring i Markedstorget

HMS rådgivning

Sikker håndtering av farlig gods forutsetter systematisk arbeid med Helse- Miljø, – og sikkerhet. DGM Consult tilbyr derfor en rekke ulike tjenester innen HMS til sine kunder, men også til virksomheter som ikke kommer i befatning med farlige stoffer. Vi bistår blant annet med;

  • Digitalt Internkontrollsystem for utøving av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
  • Risikovurdering av en virksomhetens totale aktiviteter eller innenfor enkelte segmenter, som lagring, håndteringen og transport av farlige stoffer.
  • Utleie av HMS-rådgiver til prosjekt eller serviceavtale med fast oppfølging.
  • Gransking av hendelser.
  • HMS revisjoner og verifikasjoner av krav ihht. Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, Storulykkeforskriften, Forskrift om håndtering av farlig stoff, Forskrift om landtransport av farlig gods og virksomhetens egne/kundens spesifikke krav.
  • Rådgivning og utleie av industrivern- -og brannvernleder.
  • Beredskap
  • Bedriftsintern HMS opplæring
  • Øvrig konsultasjon etter behov

Les mer på leverandørens side

Firma

DGM leverer farlig gods relaterte tjenester til kunder world wide. Vi tar farene ut av farlig gods!

Mer om bedriften >

Kontakt

Geir Dugan
Daglig leder
Mobil: +47 95 25 33 01
Epost: geir@dgm.no
Glenn Pettersen
Farlig gods ekspert/Instruktør
Mobil: +47 952 53 304
Epost: glenn@dgm.no
Knut Henrik Kulleseid
Salgsansvarlig/Farlig gods
Mobil: +47 915 47 555
Epost: kulli@dgm.no
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.