Rapport

Bruk av ikke økonomiske tildelingskriterier ved anbud

Sammendrag

På oppdrag fra Avfall Norge har Mepex utarbeidet en veileder for avfallsbransjen for brukav ikke økonomiske tildelingskriterier ved anbud. Juridiske problemstillinger er ivaretatt av Andreas Wahl fra advokatfirmaet Bull og Co.

Prosjektet har vært et FoU-prosjekt finansiert gjennom Avfall Norges FoU-midler i tillegg til spleiselagsmidler fra:

 • Asker kommune
 • Avfall Sør
 • Bergen Interkommunale renovasjonsselskap (BIR)
 • Energigjenvinningsetaten, Oslo kommune (EGE)
 • Reno Norden
 • Renovasjon i Grenland (RIG)
 • Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)
 • Roaf
 • Stavanger kommune
 • Trondheim kommune
 • Trondheim Renholdsverk (Trv)

Styringsgruppen i prosjektet har foruten Malin Granlund fra Avfall Norge bestått av Astrid Ehrlinger fra RfD, Anne Berit Stenseth fra RIG og Sølvi Rønnekleiv Haugedal fra Asker kommune.

Avfall Norge har et nettverk for offentlige anskaffelser med kommunale og private aktører. Bruk av ikke-økonomiske tildelingskriterier er, i tillegg til pris, et stadig viktigere tema i ulike typer konkurranser. Det kan bidra til bedre anskaffelser og være med å utvikle avfallsbransjen med fokus på kvalitet på tjenestene, bedre miljø, arbeidsmiljø og økt samfunnsansvar. Selv om pris vektlegges med 50 % vil det normalt oppnås effektiv priskonkurranse.

Det er utarbeidet veileder som samlet sett skal bidra til økt forståelse for bruk av slike kriterier både sett fra oppdragsgiver og leverandører, og bidra til kunnskap som skal inspirere og gi økt juridisk trygghet for at det gjøres korrekt. Veilederen tar utgangspunkt i erfaringer som er innhentet fra ulike konkurranser og det nye regelverket som ble gjort gjeldende fra 1.1.2017. Videre søker veilederen å se fremover på de utfordringer bransjen står overfor.

Emneord
Les hele
Opphav
Publiseringsdata

Publisert

mars 2017

Kategori

Språk

Norsk
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.