Rapport

Hva kan Parisavtalen bety for Østfoldregionen? En utslippsanalyse

Sammendrag

Klima Østfold har gjennom Østfold Fylkeskommune gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å analysere hva Parisavtalen kan bety for klimagassutslippene i Østfoldregionen og Østfolds kommuner. Et av hovedpunktene er å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2°C over førindustrielt nivå, og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5°C over førindustrielt nivå. Et annet mål er at i andre halvpart av århundret skal det være en balanse i utslippene, noe vi beskriver som netto null utslipp. Vi har valgt å bruke resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5°C til å tallfeste framtidige utslipp i Østfold og Østfolds kommuner. Gitt noen antagelser går vi fra det globale til det lokale, eller fra Paris til Østfolds kommuner. I denne rapporten presenterer vi en analyse av klimagassutslipp som forekommer i Østfold (direkte utslipp), med utgangspunkt i den statistikken Miljødirektoratet publiserte i 2018. Parisavtalen og spesialrapporten sier ingenting spesifikt om hvordan de globale målene skal brytes ned på regionale og lokale nivåer. Likevel er det en del overordnede målsetninger, trender og tiltak som er relevante for Østfold. Omstilling er nødvendig og det haster. For å begrense oppvarmingen til et visst nivå, slik som 1,5 °C eller 2 °C, må de globale utslippene av CO2 ned til null. Hvis vi slipper ut mer i første del av århundret, må utslippskuttene være større senere, eller motsatt. Hvis det slippes ut mer CO2 enn hva det er plass til innenfor et temperaturmål, må CO2 tas ut av atmosfæren, altså negative utslipp. Brukere av denne rapporten må ta innover seg at det er usikkerhet og utfallsrommet er stort.

Emneord
Les hele
Opphav
Publiseringsdata

Publisert

mai 2019

Kategori

Språk

Norsk
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.