Rapport

Hydrogen verdikjeder og potensial

Sammendrag

I dette notatet har SINTEF sammenfattet teknologistatus for hydrogenproduksjon for de antatt to viktigste energikjedene for Norge i framtiden:

  1. Ved vannelektrolyse basert på elektrisitet fra fornybare energikilder og
  2. Fra naturgass med karbonfangst og lagring.

Mulige synergier mellom dem er også belyst.

Notatet omtaler deretter barrierer og virkemidler for å utløse potensialet og munner ut i en beskrivelse av muligheter for verdiskaping i Norge.

Kraftoverskuddet vi allerede har i Norden, og forventningen til ytterliggere økning knyttet til det svensk-norske grønne sertifikatmarkedet, kan eksporteres i form ahydrogen. Videreforedling av norske gassressurser til hydrogen for eksport representerer i volum et langt større potensial. Ved tilrettelegging fra myndighetenes side kan verdiskapingen på området komme til å bli i minst 100 mrd kr/år.

Totalt sett utgjør introduksjonen av hydrogen i de globale energi- og transportsystemene en stor mulighet for Norge til fortsatt stor verdiskaping basert på egne
energiressurser, lang erfaring og høy kompetanse. Hydrogen utgjør i så måte kanskje Norges potensielt største bidrag til lavutslippssamfunnet i en internasjonal kontekst.

Emneord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.