Rapport

Kommunal klimarapportering av utslipp fra avfallsforbrenning

Sammendrag

Kampen mot global oppvarming og det tilhørende arbeidet med å redusere de menneskeskapte klimagassutslippene er i økende grad et anliggende både for private og offentlige aktører i det norske samfunnet. Norske kommuner spiller en viktig rolle i dette arbeidet gjennom å bidra til at utslippene knyttet til egen virksomhet og fra virksomheter og innbyggere lokalisert i kommunene blir redusert.

En viktig kilde til klimagassutslipp i Norge er forbrenning av restavfall. Når avfallet forbrennes, utnyttes energien som er lagret i avfallet for eksempel til kraftproduksjon og oppvarming av vann til fjernvarmenett. Det finnes i dag et begrenset antall avfallsforbrenningsanlegg i Norge, og disse forbrenner avfall som har sitt opphav fra en rekke ulike kommuner, ikke bare fra den kommunen der forbrenningsanlegget er lokalisert. Dermed blir klimagassutslippene fra avfallsforbrenning konsentrert på de relativt få kommunene som har investert i et slikt anlegg.

Når stadig flere kommuner innfører klimarapportering som en måte å synliggjøre kommunens klimagassutslipp på, aktualiseres spørsmålet om hvordan utslippene knyttet til håndtering av avfall skal rapporteres. De direkte utslippene i hver enkelt kommune vil ikke fange opp utslipp knyttet til forbrenning av avfall som eksporteres ut av kommunen. På den annen side kan de rapporterte utslippene i kommuner som har avfallsforbrenningsanlegg bli langt høyere enn utslipp knyttet til eget restavfall.

For å sikre kommunene god informasjon om klimaeffekten knyttet til å redusere mengder generert avfall, for eksempel gjennom økt materialgjenvinning, kan klimarapportering som synliggjør utslippene knyttet til avfallshåndtering være nyttig. Det er derfor relevant å se nærmere på hvordan utslipp knyttet til avfallshåndtering i praksis rapporteres av norske kommuner og drøfte modeller for hvordan utslipp knyttet til avfall som oppstår i den enkelte kommune alternativt kan bokføres.

På oppdrag fra Returkraft har THEMA blitt bedt om å gjøre en analyse av disse spørsmålene. THEMA har undersøkt hvordan et utvalg norske kommuner rapporterer klimagassutslipp både knyttet til kommunens egen virksomhet og for hele kommunen med særlig henblikk på rapporteringspraksis for utslipp relatert til avfallshåndtering. Videre har THEMA undersøkt hvilke anbefalinger som finnes når det gjelder klimarapportering for avfallshåndtering hos relevante aktører, og illustrert hvordan en mulig anvendelse av disse anbefalingene kan påvirke måten utslipp rapporteres for Kristiansand kommune og de øvrige kommunene som sender sitt restavfall til forbrenning i Returkraft sitt anlegg i Kristiansand.

Emneord
Les hele
Opphav
Publiseringsdata

Publisert

februar 2020

Kategori

Språk

Norsk
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.