Rapport

Kunnskapsstatus om plastforsøpling langs vassdrag og kyst, og vurdering av metoder for overvåkning

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over mulige miljøproblemer knyttet til plast i miljøet, med fokus på Norge. Kunnskapsbasert forvaltning av dette globale miljøproblemet vil både lokalt/kommunalt og nasjonalt avhenge av at man kjenner kilder, transportveier og plastenes videre skjebne i miljøet. En kompliserende faktor i vurdering av plast som miljøproblem er at ulike typer plast må antas å representere ganske ulike miljøproblemer, både biokjemisk og fordi de oppfører seg helt ulikt i miljøet. Enn videre responderer makroplast, mikroplast og nanoplast ganske ulikt på miljøfaktorer. Det gis en oppdatert kunnskapsstatus basert på norsk og over internasjonal forskning, både om kilder, transportmekanismer i miljøet, og havmiljø, og det pekes på betydelige kunnskapshull på flere nivåer, som gjør det vanskelig å konkludere og iverksette tiltak. Ulike miljøkonsekvenser drøftes, med særlig fokus på plast i vann og vassdrag, og deres funksjon som transportårer for spredning av plast til miljøet og til havet. Det gis videre en oversikt over hvilke metoder som så langt har vært prøvd ut for kartlegging av plastsøppel. Fremtidig overvåking av plastproblemet vil til dels kreve ny teknologi, og ulike eksempler på slike drøftes. Det gis anbefalinger for hvilke tiltak som bør prioriteres, og forslag til egnet kartleggings- og overvåkingsmetodikk.

Emneord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.