Rapport

Mot nullutslippshavner i 2030?

Sammendrag

Rapporten drøfter norske havners mulighetsrom for utvikling til nullutslipps energiknutepunkter, med utgangspunkt i tre case-havner: Oslo, Narvik og Kristiansand. Studien viser hvordan et økende ytre press for bærekraftig omstilling gir seg ulike utslag lokalt. En rekke faktorer - knyttet til sted og trafikk, samspill med forvaltningssystemet, aktør-nettverk, institusjonell kapasitet, samt enkeltaktørers motivasjoner og perspektiver på ulike tiltak og teknologier - vierker inn på havnenes muligheter og strategier.
Til nå har det vært stor vekt på tiltak knyttet til rollen som utleierer, spesielt landstrøm og elektrifisering av havneoperasjoner. Det er også et økende fokus på muligheten til å stille krav og insentiver. I tillegg gjør de tre case-havnene et viktig arbeid som tilrettelegger for utlippsreduksjon i industri og større transportnettverk, gjennom relasjonsbygging, utredning og innasjonsprosjekter med fokus på integrering av ulike løsninger, som strøm, hydrogen, solceller, biodrivstoff og batteri. Denne rollen har fått relativt lite oppmerksomhet til nå. De tre havnene har ulike tilnærminger, som bidrar til læring og systemendring på ulike nivå. Bedre samarbeid, systemtenkning og verktøy for havnene som energiknutepunkt er avgjørende for å nå målet om nullutslippshavner i 2030.

Emneord
Les hele
Opphav
Publiseringsdata

Publisert

november 2019

Kategori

Språk

Norsk
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.