Rapport

Mulighetsstudie biogassanlegg Helgeland – Biogass Helgeland basert på regionale koblinger mellom blå‐grønn  sektor

Sammendrag

Biogass kan være en del av løsningen for norsk landbruk til å redusere klimagassutslippene fra sektoren. I dette prosjektet har et konsortium bestående av Søndre Helgeland Miljøverk IKS, BioMiljø AS, LetSea AS, Nordland Bondelag, Skognæringsforum Nordland og Alstahaug kommune sammen utredet muligheten for biogassanlegg på Helgeland. Rapporten baserer seg på litteraturstudie, erfaringer fra studieturer til eksisterende biogassanlegg og innhenting av substrattilgang fra de ulike sektorene. Det er gjort økonomiske beregninger for tre ulike typer anlegg med forskjellige typer substrat på tre ulike lokaliteter i regionen. Alle ni anlegg kommer positivt ut men anlegg som ligger nært substratet kommer best ut. Transportavstand er det viktigste faktoren for forskjellene i lønnsomheten.

Emneord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.