Rapport

Underlag om vederlagsfri levering av oppfisket marint avfall i havner

Sammendrag

Rapporten presenterer kunnskapsgrunnlag for å vurdere ulike modeller for en fremtidig løsning med vederlagsfri levering av oppfisket marint avfall i Norge, og synliggjør potensialet for et system med vederlagsfri levering gjennom å:

  • Kartlegge eksisterende infrastruktur rundt fiskefartøy
  • Redegjøre for praksis og rutiner knyttet til avfallshåndtering i fiskeflåten
  • Utrede ulike alternativer for hvordan en ordning for vederlagsfri levering av marint avfall i havn kan se ut, samt drøfte barrierer og utfordringer knyttet til et system med vederlagsfri levering av marint avfall i Norge.
Emneord
Les hele
Opphav
Publiseringsdata

Publisert

desember 2017

Kategori

Språk

Norsk
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.