Rapport

Visjoner av lavkarbon Norge

Sammendrag

Vi presenterer visjoner av Norge i 2050 som et lavkarbon og klima-robust samfunn, basert på innspill fra en referansegruppe fra næringsliv, organisasjoner, myndigheter, forskningsmiljø og miljøorganisasjoner. Det viktigste globale bakteppet er at verden har klart å kutte utslippene av klimagasser slik at den globale utslippsbanen er i tråd med Paris-avtalens mål om å unngå en menneskeskapt klimaendring på mer enn 1,5 - 2 ˚C til år 2100. De viktigste kjennetegnene for lavkarbon Norge er:

 • Veitrafikk og skipstrafikk har blitt karbonfrie, takket være nye teknologier og digitalisering, elektrisk drift, hydrogen som drivstoff, og biodrivstoff.
 • Flytrafikken er basert på biodrivstoff.
 • I energisektoren har det skjedd en stor utbygging av fornybar energi, mens petroleum har gått betydelig tilbake.
 • Prosessindustrien er blitt karbonfri ved hjelp av nye teknologier, bruk av biomasse, og
  karbonfangst og –lagring.
 • Karbonfangst og –lagring har blitt koplet til biomasse-energi, slik at noe CO2 fjernes fra atmosfæren.
 • Klimagassutslippene fra bygningssektoren har blitt kraftig redusert på grunn av nullutslipps-hus som standard, byggematerialer med mindre klimaavtrykk, og resirkulering av byggematerialer. Mer fleksible bomiljøer og intelligente styringssystemer har redusert arealbehov og klimagassutslipp.
 • En større del av befolkningen bor i kompakte og miljøvennlige byer, der det meste av transportbehovet dekkes av kollektive transportmidler og ulike former for bildeling.
 • Diett, matproduksjon og jordbruket er fundamentalt endret. Det er stort sett slutt på animalsk proteinbruk. Landbrukssektoren robotiseres, mens genmodifisering, drivhus, algeproduksjon og laboratorieprodusert mat erstatter mye av produksjonen av protein. Mer proteiner kommer fra biomasse fra skogen – som dekker mer areal og er tettere enn før.
 • Avfall, materialer, råstoffer, vann, og varme fra avløpsvann resirkuleres og gjenbrukes effektivt slik at fosfor og andre viktige ressurser inngår i et godt fungerende kretsløp.
 • Veien mot lavkarbon Norge har vært mulig å gå gjennom en langsiktig og troverdig strategi fra norske myndigheter, underbygd av tilstrekkelige tiltak, instrumenter og støtte.
Emneord
Les hele
Opphav
Publiseringsdata

Publisert

desember 2016

Kategori

Språk

Norsk
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.