Stilling

Anleggsleder

NOAH Engadalen søker anleggsleder

NOAH Engadalen betjener deponi for inert avfall og lettere forurensede masser i Engadalen i Nittedal kommune. Anlegget søker nå anleggsleder med ansvar for daglig drift av deponiet. Oppgaver herunder er utskyving av masser, veivedlikehold, bygging av nye driftsveier, vannhåndtering og drift av rensepark.

Andre typiske arbeidsoppgaver vil være

  • Oppfølging av entreprenører og leverandører på inngåtte anleggskontrakter, med spesielt fokus på kontrakts-krav ift HMS og fremdrift
  • Oppfølging av entreprenører og leverandører innen andre disipliner etter avtale med driftsleder
  • Praktisk tilrettelegging for gjennomføring av anleggsprosjekter
  • Delta på vernerunder/HMS-inspeksjoner i prosjekter
  • Rådgiver ift praktisk anleggsutførelse i tidlig fase/prosjektutvikling/mulighetsstudier
  • Ta initiativ til forbedringer og faglig påfyll innen avdelingens ansvarsområde
  • Sikker drift av deponi Engadalen

Formell kompetanse og bakgrunn

  • Ingeniør utdannelse
  • Dokumentert entreprenør- og anleggskompetanse
  • Lang erfaring med praktisk arbeid i entreprenør- og anleggsbransjen
Om stillingen
Søknadsfrist: 15.04.2020
Arbeidssted: Hakadal
Stillingsform: Fast ansettelse
Heltid/deltid: Heltid
Søk Stillingen
Om arbeidsgiveren
NOAH Engadalen AS
Adresse: Aas Gaard, 1488 Hakadal
Hjemmeside: https://www.noah.no/engadalen/

I 2019 åpnet NOAH AS i samarbeid med Hakadal Golfbygg AS et nytt betjent deponi for inert avfall og lettere forurensede masser i Engadalen i Nittedal kommune. Det nye deponiet i Engadalen er tilpasset prosjekter både med små og store volumer som faller inn under Forurensningsforskriftens bestemmelser om avfall til inert deponi kategori 3.

NOAH Engadalen AS er Osloregionens største inert deponi, og har blitt en totalleverandør i Oslos lastebilmarked.

For masser med større forurensningsgrad kan NOAH tilby behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand. Her behandler NOAH farlig avfall med opphav i husholdningene, industriproduksjon og øvrig næringsliv. I tillegg til opprydding av forurensede sjø- og landområder.

Kontakt
Hans Arve Flaaterud
Tittel: Driftsleder
Mobiltf: 911 86 911

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!