Assisterende driftsleder

Har du lyst til å bidra til å levere samfunnskritiske tjenester til 700 000 fornøyde innbyggere?

Oslo kommune samler inn husholdningsavfall i egen regi, og har organisert dette i en egen avdeling, Innsamlingsavdelingen (INN). Innsamlingen utføres av ca. 155 renovatører og 90 renovasjonsbiler. INN forvalter også lager og utskiftning av avfallsbeholdere og containere.

Nåværende assisterende driftsleder har fått tilbud om nye utfordringer internt i Innsamlingsavdelingen, og vi søker nå hans erstatter som assisterende driftsleder.

Assisterende driftsleder skal, sammen med driftsleder, organisere det daglige arbeidet og påse at sikkerhetsfokus opprettholdes. Vi søker deg som trives i en variert arbeidshverdag med høyt tempo. Du har god drifts- og logistikkforståelse, og evne til å raskt finne løsninger på utfordringer i daglig drift. Vi ønsker å øke mangfoldet i avdelingen, og kvinner oppfordres spesielt til å søke. Stillingen lønnes i lønnstrinn 38, for tiden kr 550 500.-.

Til informasjon: Søkere vil aldri bli bedt om å oppgi Bank-ID-informasjon i søknadsprosessen.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå driftsleder med å disponere personal og utstyr, slik at oppgavene blir utført i henhold til gjeldende produksjonskrav, lovverk og retningslinjer

 • Medvirke til oppfølging av HMS, herunder blant annet bruk av verneutstyr og sikker utførelse av arbeidet

 • Påse at daglig kontroll av biler og utstyr iht. rutiner blir gjennomført

 • Ajourføre vaktbok i GAT i samråd med driftsleder

 • Bidra til opplæring, samt veilede renovatører ute på rutene

 • Kommunisere med og veilede kunder ved behov

 • Bidra med forslag til utvikling og forbedring innenfor eget ansvarsområde

 • Stedfortreder for og bistand til driftsleder etter avtale

 • Rapportere til driftsleder

 • Ved særskilt behov gjennomføre innsamling

Kvalifikasjoner

NØDVENDIG FOR STILLINGEN:

 • Førerkort klasse C

 • Gyldig yrkessjåførkompetansebevis

 • Fagbrev innen renovasjon/annet relevant fagbrev. Erfaring innen renovasjon, fortrinnsvis innsamling av avfall og/eller logistikk kan kompensere for manglende fagbrev

 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk på minimum B-nivå

 • Gode IKT-ferdigheter

FORDEL FOR STILLINGEN:

 • Ledererfaring

 • G8 kranførerbevis

Personlige egenskaper

 • Evne til å se helhet og sammenhenger for å sikre at drifta totalt sett fungerer best mulig

 • Evne til å holde hodet kaldt og jobbe systematisk i en hektisk arbeidshverdag

 • Gode samarbeidsevner

 • Evne til å jobbe selvstendig

 • Pådriver, initiativrik og med øye for forbedringer og løsninger

 • Forståelse for viktigheten av HMS

 • Evne til å skape gode relasjoner på en mangfoldig arbeidsplass

 • Ønske om å levere gode tjenester til Oslos innbyggere

 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling.

 • Gratis parkering med lademuligheter

 • Tilgang på trimrom og sponset treningsavtale.

 • Aktivt bedriftsidrettslag

 • Gode pensjons-og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring

 • En meningsfylt og samfunnsnyttig jobb

 • Fleksitidsordning.

Om stillingen
Søknadsfrist: 30.11.2021Arbeidssted: Verkseier Furulunds Vei 47Stillingsform: Fast ansettelseHeltid/deltid: Heltid

Søk Stillingen

Om arbeidsgiveren
Avdeling Innsamling, Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten Adresse: Haraldrudveien 20, 0581 OsloHjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/renovasjons-og-gjenvinningsetaten/

Renovasjons- og gjenvinningsetaten er Oslo kommunes nyeste etat, etablert 1. januar 2020. I Oslo er det obligatorisk å kildesortere og etatens oppdrag er å sikre at alt avfall som blir samlet inn blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte. Den nye etaten er underlagt byrådsavdeling for miljø og samferdsel og har 720 medarbeidere som arbeider aktivt for å utvikle og tilby kundevennlige tjenester for å redusere og håndtere avfallet, samt utnytte ressursene på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Sammen med byens befolkning vil du som ansatt i etaten gjøre Oslos viktigste jobb.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Etaten legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Du kan lese mer om vår nye etat her: oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/renovasjons-og-gjenvinningsetaten/

Kontakt
Paal Eilertsen
Assisterende seksjonssjef
Mobil: +47 900 52 533
Elisabeth Brandsæter
Administrasjonskonsulent
Mobil: +47 974 35 915