Stilling

Avdelingsleder

Miljøselskapet ReMidt IKS er et interkommunalt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre
og Romsdal. Selskapet leverer tjenester til 130.000 innbyggere knyttet til husholdningsavfall og slam.
ReMidt IKS drifter også gjenvinningsstasjonene i alle eierkommunene, enten i egenregi eller ved bruk
av entreprenører.

1.januar 2020 ble de tre interkommunale selskapene Envina, Nordmøre Interkommunale
Renovasjonsselskap og Hamos Forvaltning IKS slått sammen for å danne ReMidt IKS. Hovedkontoret
for selskapet ligger på Orkanger, med avdelingskontor på Melhus og i Kristiansund.

Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene fremme bevisste holdninger til ressursbruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for kildesortering, gjenbruk og materialgjenvinning av ulike typer avfall.

Bra på kort sikt, avgjørende på lang sikt – sammen om framtidas avfallsløsninger.

Om stillingen

Som avdelingsleder vil du ha ansvaret for bemanningen på fire av selskapets gjenvinningsstasjoner i Orkland og Skaun.

Oppmøtested vil være på Orkanger, men det må påregnes litt reiseaktivitet for å følge opp personell på de forskjellige lokasjonene.

Foruten personalansvar omfatter stillingen
budsjettansvar for egen avdeling, samt at underlagte gjenvinningsstasjoner blir driftet effektivt og innenfor gjeldende konsesjoner og regelverk.

Det forventes at du har de lederegenskaper som skal til for å nå våre mål om et trygt og godt
arbeidsmiljø, fornøyde kunder, høy gjenvinningsgrad og effektiv drift.

Krav om førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring

  • Utdanning innen ingeniør, økonomi eller administrasjonsfag
  • Erfaring innen ledelse og administrasjon
Om stillingen
Søknadsfrist: 26.02.2020
Arbeidssted: Orkanger
Stillingsform: Fast ansettelse
Heltid/deltid: Heltid
Søk Stillingen
Om arbeidsgiveren
ReMidt IKS
Adresse: Havneveien 116, 7300 Orkanger
Hjemmeside: https://www.remidt.no/

Miljøselskapet ReMidt IKS er et interkommunalt selskap med 17 eier-kommuner og har 130.000 kunder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Kontakt
Kjell-Inge Fremo
Tittel: Partner, FREMO
Mobiltf: 900 22 300
Kine Kolsvik
Tittel: Personalkonsulent
Mobiltf: 473 66 352

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!