Avfallsplanlegger ved Virksomhet renovasjon

Etat for vann, avløp og renovasjon leverer samfunnskritiske tjenester til innbyggere i Fredrikstad. Virksomhet renovasjon sørger for at avfall og slam blir samlet inn og behandlet på best mulig måte, og har ansvar for kommunens biler og maskiner.

Virksomhet renovasjon søker nå etter avfallsplanlegger. Vi søker deg som har høy interesse for dette fagområdet, og ønsker å bidra til å løfte arbeidet innen utvikling av fremtidsrettede avfallsløsninger for kommunens innbyggere.

Virksomhet renovasjon har totalt 60 ansatte, hvorav 48 jobber med avfallsinnsamling og forvaltning av husholdningsavfall på vegne av kommunen.

For å sikre fortsatt leveranse av gode tjenester til innbyggerne og samtidig møte endrede krav og muligheter i fremtiden, har virksomheten behov for å styrke sin administrasjon. Avfallsbransjen er i rivende utvikling, og vi ønsker deg som vil være med på denne utviklingen med på laget. Det er ønskelig å styrke kompetansen i virksomheten på strategisk nivå samt utvikling av vårt tjenestetilbud. Virksomheten har nå ledig en 100 % fast stilling innen avfallsplanlegging.

Vi kan tilby

Virksomhet renovasjon har mange spennende oppgaver og flere pågående prosjekter som vil bli aktuelle for den som tilsettes. Vi kan tilby faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø. I denne stillingen vil du bidra til at vi når fremtidige mål innen sirkulærøkonomi.

Hovedoppgaver

 • Avfallsplanlegging innen kommunens ansvarsområder og i henhold til gjeldende avfallsplan
 • Statistikk og rapportering til tilsynsmyndigheter
 • Ajourhold og utvikling av virksomhetens IT- og fagsystemer
 • Igangsette og drive prosjekter fortrinnsvis av strategisk og utviklingsmessig art, samt fullføre disse

Kvalifikasjonskrav

 • Universitets- eller høyskoleutdannelse, minimum bachelorgrad
 • Dokumentert erfaring innen avfallsbransjen
 • Gode norskkunnskaper og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med anbud og kontraktsoppfølging samt gjeldende regelverk
 • Kjennskap til næringsavfallsvirksomhet og regelverk
 • God kunnskap om (slutt)behandlingsløsninger for ulike typer avfall
 • Kjennskap til selvkostregelverket for husholdningsavfall

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide selvstendig, strategisk og analytisk er viktig i denne stillingen. Vi ser etter en kollega som er positiv, fremoverlent og engasjert, og som ser muligheter innen innovative, digitale og fremtidsrettede utviklingsløsninger.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes etter avtale og i tråd med Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Hege Klerud, telefon: 69 36 14 04 (Direkte epost finner du i annonsen via https://www.fredrikstad.kommune.no/stillinger)

Attester, vitnemål og referanser medbringes ved evt. intervju.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekomme (offentlighetslovens § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Om stillingen
Søknadsfrist: 01.03.2021Arbeidssted: FredrikstadStillingsform: Fast ansettelseHeltid/deltid: Heltid

Søk Stillingen

Om arbeidsgiveren
Fredrikstad Kommune Adresse: Nygaardsgata 16, 1606 FREDRIKSTADOrg.nr.: 940039541Hjemmeside: https://www.fredrikstad.kommune.no/

Velkommen til Østfolds største by med flott natur, blide folk og et variert næringsliv. Fredrikstad kommune har interessante oppgaver å tilby - og lever verdiene modig, engasjert, romslig, kompetent.

Kontakt
Andrè Svendsen
Virksomhetsleder
Mobil: 930 07 660
Stikkord