Avtaleoppfølger

Prosjekt og utvikling er en avdeling med 7 fast ansatte som jobber med ulike fagområder som for eksempel jordproduksjon, Resirkula, IKT og innkjøp. Vi har mange anskaffelser i løpet av et år og trenger nå å styrke ressursene våre for å følge opp inngåtte avtaler. I selskapsstrategien for 2021-25 er ett av målene å ha god oppfølging av kontrakter.

Arbeidsoppgaver

 • Kontraktsoppfølging av inngåtte avtaler

 • Gjennomføre driftsmøter med leverandørene i samarbeid med Sirkula sine avdelingsledere

 • Følge opp leverandørenes overholdelse av kontraktsvilkår

 • Følge opp avvik og rapporteringer

 • Bistå ved implementering av nye avtaler

 • Bistå i anskaffelsesprosjekter i samarbeid med innkjøpsrådgiver

 • Utføre kjøpsanalyser, følge opp avtalelojalitet

 • Følge opp prisutvikling

 • Drive forbedringsprosesser ovenfor interne brukere

 • Administrere kontraktsoppfølging i Sirkula sin kontraktsoppfølgingsmodul (KAV) i Mercell

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på bachelor nivå innen relevante fagområder, f.eks. økonomi, kontraktsrett, offentlige anskaffelser

 • Relevant erfaring på minimum 5 år kan i noen tilfeller oppveie for kravet til utdanning

 • Minimum 3 års relevant erfaring. Med relevant erfaring menes dokumentert erfaring med forhandlinger og oppfølging av større leverandører

 • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 • Gode it-kunnskaper, fordel med erfaring med elektroniske avtaleoppfølgingsverktøy

 • Kjennskap til standard kontraktsformularer (NS-kontrakter/ SSA-kontrakter)

 • God innsikt i offentlige anskaffelsesprosesser og tilhørende regelverk

 • Den samlede erfaring legges til grunn når det vurderes om kravet er oppfylt

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, handlekraftig og har høy gjennomføringsevne

 • Du er fleksibel og serviceinnstilt

 • Du er analytisk, har evner til å se helheten og løse problemer

 • Du forstår viktigheten av sterke og velfungerende team, hvor du selv er en aktiv bidragsyter

 • Du har gode samarbeidsegenskaper hvor du innbyr til dialog og deler kunnskap

 • Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Ordnede arbeidsforhold, gode forsikringsordninger og medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger

 • Fleksibel arbeidstidsordning og godt arbeidsmiljø i nye lokaler på kretsløpsparken på Gålåsholmen

 • En fremoverlent arbeidsgiver i en samfunnskritisk bransje

Lenke til stillingsannonse: https://45975500.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4436041672?link_source_id=4364430618

Om stillingen
Søknadsfrist: 23.01.2022Arbeidssted: Arnkvernvegen 169, 2320 FurnesStillingsform: EngasjementHeltid/deltid: Heltid

Søk Stillingen

Om arbeidsgiveren
Sirkula IKS Adresse: Holmefaret 16, 2320 FurnesHjemmeside: https://www.sirkula.no/

Sirkula IKS er en viktig avfallsaktør på Hedmarken, som håndterer avfall i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune. Selskapet bidrar til å ivareta jordens ressurser for framtida, og sørger for at miljøgifter tas forsvarlig hånd om. Sirkula har fem gjenvinningsstasjoner, to avfallsanlegg, to deponier og administrasjon. Les mer her.

Kontakt
Marit Steen
Innkjøpsrådgiver
Mobil: +47 907 78 184
Epost: marit.steen@sirkula.no
Jorunn Thingnes
Leder Prosjekt og utvikling
Mobil: +47 959 09 121
Epost: jorunn.thingnes@sirkula.no