Stilling

CIO

Kunne du tenke deg å jobbe i grensesnittet mellom sirkulærøkonomi og digital innovasjon?

Vår visjon er at «avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem» og vi søker nå en CIO som skal bli med oss på reisen. Vi søker deg som kan gi råd, utfordre og spille ball med ledelsen på hvordan vi skal bruke digitale løsninger og innovasjon for å øke vår konkurransekraft og redusere vårt miljømessige fotavtrykk. Digitalisering er et svært viktig satsningsområde i konsernet for å effektivisere arbeidsprosesser, skape bedre samhold og økt lønnsomhet.

I Norsk Gjenvinning er IT-avdelingen organisert som et eget selskap – Adact AS. Som leder av Adact vil du være ansvarlig for konsernets arbeid tilknyttet forretningssystemer og drift, ta veivalg og videreutvikle og implementere vårt strategiske roadmap. Overordnet innebærer det å sikre implementering og gjennomføring av IT-, digitaliserings- og forbedringsprosjekter, og samtidig sørge for optimal drift for hele konsernet. I rollen som CIO vil du få muligheten til å jobbe tett med forretningen for å optimalisere verdikjeden gjennom spennende prosjekter. Gjennom digitaliserte prosesser skal konsernet ytterligere industrialiseres som i praksis betyr at vi må jobbe smartere og mer effektivt, som igjen bidrar til en mer bærekraftig drift. Du vil være en sentral bidragsyter til at Norsk Gjenvinning øker effektiviteten og skaper nye forretningsmuligheter gjennom det mulighetsrommet teknologien faktisk gir. CIO vil rapportere til COO (Chief Operating Officer).

Hvilke arbeidsoppgaver vil du ha ansvaret for?

 • Lede konsernet trygt gjennom digitaliseringsreisen
 • Lede solide fagpersoner med ulikt områdeansvar, i dag totalt 14 medarbeidere
 • Videreutvikle og implementere IT-strategien på konsernnivå
 • Bidra til at IT-avdelingen blir en sterk samarbeidspartner for forretningen i gjennomføring av prosjekter
 • Holde i integrasjon, applikasjonsdrift, sikkerhet og infrastruktur
 • Leverandør- og avtaleoppfølging, anskaffelser og forhandlinger
 • Pådriver for at IT-avdelingen kontinuerlig jobber med effektivisering og forbedring ute i forretningen, gjerne etter LEAN-prinsipper
 • Være en viktig sparringspartner for ledelsen og forretningen med tanke på innovasjon og utvikling av nye forretningsmodeller

Hvilken erfaring og kompetanse er vi ute etter?
Handlingsrommet i denne rollen er utrolig spennende, og vi ser etter en som:

 • Evner å se det store bildet, og som er selvgående og handlingsorientert
 • Er vant til å tenke kommersielt og kan realisere gevinster, både på kort og lang sikt
 • Er god på interessenthåndtering og klarer å identifisere effektiviserings- og automatiseringsmuligheter på tvers i konsernet
 • Har erfaring med personalansvar, og evner å engasjere, motivere, skape tillitt og samhandling på tvers
 • Uoppfordret tar initiativ og sørger for kontinuerlig fremdrift
 • Evner å kommunisere, skriftlig og muntlig, med både forretningssiden og tekniske ressurser, på norsk og engelsk
 • Har relevant høyere utdannelse og erfaring fra en lignende rolle
 • Har tidligere erfaring fra en bransje hvor teknologi har vært en game changer

Hva kan vi tilby deg?
Som så mange andre tilbyr vi selvfølgelig et veldig aktivt og godt arbeidsmiljø, samt spennende og varierte arbeidsoppgaver. I tillegg til har vi et bra arbeidsmiljø med ordnede forhold og gode utviklingsmuligheter blant annet gjennom vår interne NG-skole. Vi har en viktig samfunnsoppgave og jobber i en fremtidsrettet bransje som er anerkjent av Ipsos for å ha det beste omdømmet på miljø i Norge. Vår innsats er et avgjørende bidrag til utviklingen av den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Konsernet eies av Summa Equity, et banebrytende investeringsselskap, med høyt fokus på bærekraft. Vår innsats er et avgjørende bidrag til utvikling av den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Viktigheten vil fortsette å øke fremover. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem – for oss betyr det; Det finnes ikke søppel mer .

Lyst til å bidra til vårt viktige arbeid med din ledelses- og teknologikompetanse?

Om stillingen
Søknadsfrist: 20.02.2020
Arbeidssted: Lysaker
Stillingsform: Fast ansettelse
Heltid/deltid: Heltid
Søk Stillingen
Om arbeidsgiveren
Norsk Gjenvinning AS
Adresse: Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker
Hjemmeside: https://www.norskgjenvinning.no

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.300 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 1,8 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem - og for oss betyr det; Det finnes ikke søppel mer .

Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

Kontakt
Jacob Bruun
Tittel: Senior Advisor
Mobiltf: 921 33 989

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!