Daglig leder – Norsk Gjenvinning m3 AS

Norsk Gjenvinning m3 AS er et datterselskap i Norsk Gjenvinning-konsernet og er spesialister på massegjenvinning. Selskapet utvikler massemottak og –løsninger, og selger deponikapasitet og ombruksløsninger av masser med ulik forurensningsgrad til industri- og samferdselsprosjekter, samt til rive- og byggebransjen. Vi har fokus på innovative løsninger og nyttegjøring av massene, og har et sterkt fagmiljø som sørger for god internkontroll og ivaretakelse av miljøet. Vi veileder og jobber tett med våre kunder i hele prosessen frem til forsvarlig sluttdisponering massene, og sikrer lovlig og miljøriktig håndtering i alle ledd. Selskapet jobber aktivt med å øke antall mottak/deponier for å sikre etterspørselen i markedet, og sørge for vekst og god lønnsomhet.

Norsk Gjenvinning m3 søker en erfaren og kommersiell daglig leder gjerne med bakgrunn fra industriell virksomhet. Stillingen rapporterer til divisjonsdirektør i NG Markets.

Hovedoppgaver:

 • Ansvarlig for daglig ledelse av selskapet iht. mål og vedtatte planer
 • Ansvarlig for å drifte og utvikle eksisterende deponiportefølje iht. regler og avtaler
 • Ansvarlig for vekst og utvikling av deponiporteføljen (geografisk og kapasitet) iht. vedtatt strategi
 • Sikre god og løpende dialog med våre partnere, kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser
 • Ansvarlig for budsjett, prognose og resultat for selskapet
 • Ansvarlig for strategiutvikling og utrulling i selskapet
 • Ansvarlige for å lede og utvikle selskapets ansatte
 • Øverste ansvarlig for utvikling og etterlevelse av HMSK rutiner og mål, samt sikre en levende sikkerhetskultur
 • Rapportere til divisjon, konsern og myndigheter iht. krav og planer
 • Ansvarlig for at selskapet og konsernets prosedyrer etterleves, herunder drifts- og beredskapsplaner, compliance og kjøreregler, tillatelser ol.

 Vi ønsker at du har:

 • Høyere relevant utdannelse innen kommersielle, økonomiske eller tekniske fag. Lang erfaring kan kompensere for formell utdannelse
 • Dybdekunnskap med minimum 6-10 års erfaring fra industri eller entreprenørvirksomhet. Erfaring fra deponi/massemottak er en fordel
 • Ledelseserfaring fra tilvarende virksomhet med dokumenterbare gode resultater fra kommersielle forhandlinger

Personlige egenskaper:

 • Systematisk, strukturert og analytisk
 • Positiv grunnholdning
 • Motiverende og synlig leder
 • Samarbeider godt med andre, er fleksibel og løsningsorientert
 • God gjennomføringskraft og drive
 • Engasjert og tydelig fremtoning

Vi tilbyr:

 • Store påvirkningsmuligheter i et selskap i vekst
 • Varierte arbeidsoppgaver og mulighet for god egenutvikling
 • Konkurransedyktige betingelser og fleksibel arbeidstid
 • Sosialt og tverrfaglig arbeidsmiljø

Arbeidssted: Lysaker Torg, men må påregne reising til våre deponier

Søknadsfrist: 29. april 2021, søknader behandles fortløpende.

Om stillingen
Søknadsfrist: 29.04.2021Arbeidssted: LysakerStillingsform: Fast ansettelseHeltid/deltid: Heltid

Søk Stillingen

Om arbeidsgiveren
Norsk Gjenvinning M3 As Adresse: Lysaker torg 35, 1366 LYSAKEROrg.nr.: 998901227Hjemmeside: https://www.norskgjenvinning.no/

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.750 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 2,2 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 5,5 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem - og for oss betyr det; Det finnes ikke søppel mer .

Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

Kontakt
Ingrid Bjørdal
Daglig leder
Mobil: 971 96 907
Jon Bergan
Divisjonsdirektør - NG Markets
Mobil: 480 75 269