Stilling

Daglig leder

Brenner du for å sikre miljø og ressurser for nåværende og fremtidige generasjoner?

Vi søker etter en daglig leder som skal lede dette spennende prosjektet sammen med styret og engasjerte eiere.

Arbeidsoppgaver

Som daglig leder i selskapet skal du lede prosjektet med etablering av anlegget, du skal utvikle organisasjonen, slik at den er beredt til å drifte anlegget på en effektiv måte når det er bygget. En viktig oppgave blir å skape motivasjon blant de over 310 000 innbyggerne til å sortere avfallet i tråd med løsningene som blir valgt. Du vil være en pådriver for å identifisere og gjennomføre konkrete tiltak som bidrar til å realisere selskapenes mål og strategi.

Dette er typiske oppgaver og ansvarsområder som venter i stillingen:

  • Du får et overordnet ansvar for selskapet i henhold til IKS-loven, med rapportering til styret. Du skal f.eks. produsere saksdokumenter til styre- og representantskapsmøter
  • Som daglig leder må du ta aktivt eierskap til selskapets prosjekter på vegne av styret og eierne, og sørge for god fremdrift, styring, gjennomføring og kontroll av disse
  • Du skal lede oppbygningen av prosjektet ØAS til en suksess, og deretter leder prosjektet over i en driftsfase
  • Daglig leder bidrar aktivt til oppfyllelse av strategier og planer, og forankrer disse blant eierne i ØAS
  • Du skal rekruttere, ansette og engasjere riktig kompetanse og bygge en effektiv organisasjon
  • Du må ha en tett og god oppfølgning av selskapets økonomi, drift og ansatte

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ser for oss at du har god teknisk kompetanse, og høyere utdanning (på bachelor eller master-nivå), gjerne innen tekniske fag som prosess eller automatisering. Du kan også ha din erfaring med bakgrunn i relevant arbeid. Videre ser vi gjerne at du har tilleggsutdanning / erfaring innen økonomi, administrasjon og ledelse. Som daglig leder må du ha god økonomiforståelse og gode kommunikasjonsferdigheter. Du snakker og skriver godt både på norsk og engelsk. Du har tidligere ledererfaring og kjennskap til offentlig forvaltning. Du skal jobbe prosjektrelatert og bør også ha erfaring fra prosjektstyring. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en daglig leder med stort samfunnsengasjement og ønske om å gjøre en forskjell. Du bør ha en egen “drive” og evne til å engasjere og motivere andre til innsats. Du sørger for å nå krevende mål med entusiasme og struktur.

Stillingen krever at du kan planlegge og organisere eget arbeid og at du kan jobbe selvstendig. Du har evne til å jobbe og lede både på operativt og strategisk nivå. Dine omgjengelige sider er fremtredende og du er dyktig på samarbeid. Du må ha god gjennomføringsevne og være god på å ta beslutninger og iverksette handlinger. Du tilrettelegger for tillitsfull kommunikasjon mellom selskapet og eierkommunene, samt selskapets leverandører og samarbeidspartnere. Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne og evne til å skape og kommunisere tydelige budskap på en engasjerende måte.

Interessert?

Her venter en spennende stilling for deg som vil være med å gjøre en forskjell i samfunnet. Brenner du for innovasjon og det å ta vare på ressursene? Har du et engasjement for gjenvinningsbransjen og innehar du en forvalterdrive? Ja, da kan du bare søke her!

Oppstartdato, lønn og øvrige betingelser etter avtale. (Deltagelse i offentlig tjenestepensjon)

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført på søkerlisten. Søkere som ber om unntak, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes. Jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlige virksomheter (offentlighetsloven), § 25.

Rekrutteringsprosessen administreres av Azets People og av hensyn til GDPR må alle søkere registrere en profil i kandidatbasen. Der kan du registrere dine kontaktopplysninger og laste opp din CV og motivasjonsbrev. For eventuelle spørsmål kan du kontakte ansvarlig rekrutterer: Camilla Bakker på mob 92 63 60 02, eller Johnny Sundby, styreleder ØAS, mob 95 25 64 11.

Søknader behandles fortløpende.

Om stillingen
Søknadsfrist: 10.06.2020
Arbeidssted: Fredrikstad
Stillingsform: Fast ansettelse
Heltid/deltid: Heltid
Søk Stillingen
Om arbeidsgiveren
Østfold Avfallssortering IKS
Adresse: Kjellerødveien 30, 1630 Gamle Fredrikstad

Østfold Avfallssortering IKS er interkommunalt selskap som ble stiftet i november 2019. Selskapet skal planlegge, bygge og drifte et moderne anlegg for å sortere restavfallet fra innbyggerne i Halden, Sarpsborg, Rakkestad, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold Renovasjon IKS (Indre Østfold, Skiptvedt og Marker) og MOVAR IKS (Moss, Vestby, Råde og Våler). Etableringen av selskapet kommer som et resultat av et treårig samarbeid mellom kommunene og selskapene for å utrede teknologi, risiko, plassering og organisering. Anlegget vil trolig være i drift i løpet av 2023, og skape et sted mellom 10 og 20 nye arbeidsplasser på Øra i Fredrikstad.

Formålet er å planlegge, bygge og drifte et automatisk anlegg for sortering av restavfall fra over 310 000 innbyggere for kommunene og selskapene som deltar i prosjektet. Økt sortering gir økt gjenvinning, og mindre avfall som forbrennes. Ved å ta ut ressursene i avfallet reduseres miljøbelastningen i regionen like mye som utslippet av 11.000 bensinbiler.

Gjennom etablering av selskapet og anlegget skal innbyggerne oppleve at de bidrar til miljøet gjennom sin avfallshåndtering, og gjennom dette at eierne oppnår nasjonale målsetninger knyttet til materialgjenvinning av avfall.

Kontakt
Camilla Bakker
Tittel: Branch manager - DNV sertifisert rekrutterer
Mobiltf: 926 36 002
Johnny Sundby
Mobiltf: 952 56 411

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!