Driftsleder INN – Husholdning

Har du lyst til å bidra til å levere samfunnskritiske tjenester til 700 000 fornøyde innbyggere?

Oslo kommune samler inn husholdningsavfall i egen regi, og har organisert dette i en egen avdeling, Innsamlingsavdelingen (INN). Innsamlingen utføres av ca. 155 renovatører og 88 renovasjonsbiler. INN forvalter også lager og utskiftning av avfallsbeholdere og containere.

Nåværende driftsleder har fått tilbud om nye utfordringer internt i Innsamlingsavdelingen, og vi søker nå hans erstatter som driftsleder på område A.

Vi søker deg som trives i en variert arbeidshverdag med høyt tempo, der utfordringer skal løses raskt. Du har lyst og evne til å skape struktur og rutiner i en hverdag med fokus på tjenesteleveranse. Du er en samlende, trygg og tydelig leder, og bidrar positivt til vårt gode arbeidsmiljø.

Vi ønsker å øke mangfoldet i seksjonen og kvinner oppfordres til å søke.

Driftsleder inngår i ledergruppa til seksjonsleder for Husholdning.

Til informasjon: Søkere vil aldri bli bedt om å oppgi Bank-ID-informasjon i søknadsprosessen.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av drift på eget område med fokus på Oslo kommunes verdier og etiske regler
 • Resultat-, budsjett- og personalansvar iht gjeldende fullmaktsmatrise
 • Gjennomføring av årlige medarbeidersamtaler
 • HMS- og IA-ansvar for eget område. I dette ligger tett sykefraværsoppfølging av medarbeidere i henhold til Oslo kommunes regler
 • Rapportering iht. rutiner, regelverk og avtaler
 • Kommunisere med og veilede kunder ved behov
 • Delta i og bidra i aktuelle samarbeidsfora, prosjekter, anskaffelser

Kvalifikasjoner

Krav til stillingen:

 • Relevant universitets-/ høyskoleutdanning på bachelornivå, fortrinnsvis innenfor logistikk/ledelse.
 • Relevant ledererfaring innen fagområdet kan kompensere for deler av manglende formell utdanning
 • Minimum 3 års relevant ledererfaring.
 • Førerkort klasse B.

Fordel for stillingen

 • Kjennskap til saksbehandling for offentlig sektor, spesielt forvaltningsloven og offentlighetsloven
 • Kjennskap med systemer for kvalitet- og miljøledelse
 • Erfaring med bruk av GAT eller tilsvarende bemanningsplanleggingssystemer
 • Kjennskap til gjeldende lover, forskrifter m.m. innen renovasjonsdrift
 • Erfaring fra arbeid med systemer for flåtestyring og/eller ruteplanlegging
 • Førerkort klasse C & gyldig YSK
 • Erfaring innen renovasjonsbransjen

 

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Systematisk og strukturert, og med evne til å jobbe iht. frister
 • Initiativrik og med evne til å arbeide selvstendig
 • Digital kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy, f. eks. til opplæring
 • Gode pedagogiske evner, samt kommunikasjonsevner
 • God relasjonsbygger, med evne til å skape trygghet og tillit
 • Evne til å sette seg inn i, og formidle relevant lovverk i en kompleks driftsorganisasjon

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving.
 • Gode pensjons-, låne – og forsikringsordninger.
 • IA-bedrift.
 • Fleksitidsordning.
 • Sponset treningsavtale.
 • Lønnstrinn 47 – 50 som tilsvarer 648.600,- til 685.800,- avhengig av erfaring og kompetanse.
Om stillingen
Søknadsfrist: 23.07.2021Arbeidssted: OSLOStillingsform: Fast ansettelseHeltid/deltid: Heltid

Søk Stillingen

Om arbeidsgiveren
Oslo Kommune Renovasjons- Og Gjenvinningsetaten Adresse: Vækerøveien 135 D, 0581 OSLOOrg.nr.: 923954791Hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/renovasjons-og-gjenvinningsetaten/#gref

Renovasjons- og gjenvinningsetaten er Oslo kommunes nyeste etat, etablert 1. januar 2020. I Oslo er det obligatorisk å kildesortere og etatens oppdrag er å sikre at alt avfall som blir samlet inn blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte. Den nye etaten er underlagt byrådsavdeling for miljø og samferdsel og har 720 medarbeidere som arbeider aktivt for å utvikle og tilby kundevennlige tjenester for å redusere og håndtere avfallet, samt utnytte ressursene på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Sammen med byens befolkning vil du som ansatt i etaten gjøre Oslos viktigste jobb.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Etaten legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Kontakt
Paal Eilertsen
Fungerende seksjonssjef INN - Husholdning
Mobil: 900 52 533
Stikkord