Driftstekniker / Fagarbeider søkes til avfallssorteringsanlegg

Renovasjons- og gjenvinningsetaten er på jakt etter deg som har erfaring fra eller fagbrev i produksjonsteknikk, kjemiprosess eller gjenvinning til sentrale oppgaver i ett av våre avfallssorteringsanlegg på Haraldrud eller Klemetsrud i Oslo.
Som operatør hos oss må den rette være innstilt på å jobbe i et krevende arbeidsmiljø både fysisk og mellommenneskelig da det til tider er stort arbeidspress.
Sorteringsanlegget er et åpent anlegg med transportører. Noe som kan medføre lukt, støv og urenheter.
På Klemetsrudanlegget er det 2-skift ordning (dag/kveld), og på Haraldrudanlegget er det 3-skifts ordning (dag/kveld/natt).

Arbeidsoppgaver

 • Sikre jevn flyt og produksjon av innkommet KiO avfall etter kvalitetskrav, HMS og ytre miljø.

 • Styre prosessanlegg via skjermer i kontrollrom.

 • Sikre førstelinjevedlikehold og renhold av anlegg.

 • Gjennomføre visuelle runder i anlegget – se og lytte.

 • Kunne gjøre vurdering av nødvendige tiltak og bruke FDV system.

 • Gjennomføre kvalitetskontroller – telling og veiing og implementere tiltak ut fra resultater.

 • Må påregnes deltagelse som fagressurs i større og mindre prosjekter i tilknytning til sorteringsanlegget.

Kvalifikasjoner

 • Relevant fagbrev (produksjonsteknikk, kjemi/prosess, gjenvinning)

 • Alternativt 5 års relevant erfaring som gir grunnlag for å ta fagbrevutdanning i etaten som praksiskandidat

 • Norsk språk tilsvarende nivå B1+

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig på tekniske løsninger og mulige ideer om forbedringer.

 • Du liker å få ting gjort og sørger for å ha en ryddig arbeidsplass.

 • Du jobber bra alene, men liker også å samarbeide.

 • Du tilpasser deg nye oppgaver, og utviser fleksibilitet.

 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø

 • Gode pensjons- låne- og forsikringsordninger

 • Bedriftshelsetjeneste

 • Stillingen avlønnes etter Oslo Kommunes lønnsregulativ som fagarbeider i lønnsspenn 22 – 32 (for tiden kroner 439.250 – 497.600) og driftstekniker i lønnsspenn 22 – 27 ( for tiden kroner 439.250 – 465.700), med innplassering etter kompetanse og ansiennitet. All offentlig tjeneste og privat praksis godskrives. I tillegg kommer skifttillegg.

 • Arbeidssted Klemetsrud eller Haraldrud i Oslo

Om stillingen
Søknadsfrist: 19.02.2022Arbeidssted: Brobekkveien 87, 0582 OsloStillingsform: Fast ansettelseHeltid/deltid: Heltid

Søk Stillingen

Om arbeidsgiveren
Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten Adresse: Haraldrudveien 20, 0581 OsloHjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/renovasjons-og-gjenvinningsetaten/

Renovasjons- og gjenvinningsetaten er Oslo kommunes nyeste etat, etablert 1. januar 2020. I Oslo er det obligatorisk å kildesortere og etatens oppdrag er å sikre at alt avfall som blir samlet inn blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte. Den nye etaten er underlagt byrådsavdeling for miljø og samferdsel og har 720 medarbeidere som arbeider aktivt for å utvikle og tilby kundevennlige tjenester for å redusere og håndtere avfallet, samt utnytte ressursene på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Sammen med byens befolkning vil du som ansatt i etaten gjøre Oslos viktigste jobb.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Etaten legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Du kan lese mer om vår nye etat her.

Kontakt
Mads Thore Oudmayer
Fabrikksjef
Mobil: +47 909 83 493
Epost: mads.oudmayer@reg.oslo.kommune.no
Stikkord