Stilling

Fagarbeidere til drift av forbrenningsanlegg

Renovasjons- og gjenvinningsetaten søker etter flinke fagarbeidere til vårt forbrenningsanlegg på
Haraldrud i Oslo. Vi lyser to til seks faste stillinger.


Haraldrud energigjenvinningsanlegg har to forbrenningslinjer som produserer fjernvarme til Oslos
befolkning. Anlegget har avansert røykgassrensing med posefilter, våtvasker og vannrenseanlegg. Vi
gjenvinner energi fra til sammen 100 000 tonn avfall pr. år, med en energiproduksjon på over 200 GWh/år.
Seks skiftlag opererer anlegget 24 timer i døgnet 365 dager i året. Noen av disse stillingene er reserve for
skiftlagene og skal dekke fravær for operatører på skift. Operatører går pr. i dag en 6-skiftsordning og det
forutsettes at de som ansettes kan arbeide skift.

Arbeidsoppgaver
Delta i drift av forbrenningsanlegget og utføre forefallende oppgaver tilknyttet renhold og lettere
vedlikeholdsoppgaver. I tillegg vil det gis kontinuerlig opplæring i anlegget.
I skiftperioder vil oppgavene være:

 • Samarbeid med skiftleder om å drifte forbrennings- og renseanlegget
 • Regelmessig inspisere og rapportere unormale forhold til skiftleder
 • Løse driftsproblemer som kan oppstå på anlegget
 • Drifte og overvåke anlegget iht. gjeldende lover og regler
 • Styre hele anlegget ved behov eller etter rulleringsplan
 • Utføre driftsrutiner og forebyggende vedlikehold

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev i kjemi/prosess eller annet relevant fagbrev og/eller
 • Teknisk fagskole kjemi/prosess eller tilsvarende
 • Relevant og dokumentert praksis fra drift og vedlikehold i lignende eller tilsvarende prosessanlegg
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig (nivå B1 ). Kandidater kan bli bedt om å gjennomføre en
  språktest
 • Kranførerbevis G4
 • Bevisst holdning til HMS
 • Gode datakunnskaper

Fordel for stilling:
Operatør- eller kjelepassersertifikat
Erfaring fra avfallsbransjen og/eller forbrenningsanlegg

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Teknisk forståelse
 • Evne til initiativ samt arbeide selvstendig og i team
 • Positiv og arbeidsvillig

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger
 • Trimrom
 • Bedriftshelsetjeneste og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingene avlønnes i lønnsramme 1010 – ltr 22-31 (418.350-469.200). Innplassering etter
  ansiennitet. I tillegg utbetales fastlønnstillegg. I skiftperiodene utbetales også skifttillegg
Om stillingen
Søknadsfrist: 11.10.2020
Arbeidssted: Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune
Stillingsform: Fast ansettelse
Heltid/deltid: Heltid
Søk Stillingen
Om arbeidsgiveren
Oslo Kommune Renovasjonsetaten
Adresse: Haraldrudveien 20, 0581 OSLO
Org.nr.: 976820088
Hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/

Renovasjons- og gjenvinningsetaten er Oslo kommunes nyeste etat, etablert 1. januar 2020. I Oslo er det obligatorisk å kildesortere og etatens oppdrag er å sikre at alt avfall som blir samlet inn blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte. Den nye etaten er underlagt byrådsavdeling for miljø og samferdsel og har 720 medarbeidere som arbeider aktivt for å utvikle og tilby kundevennlige tjenester for å redusere og håndtere avfallet, samt utnytte ressursene på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Sammen med byens befolkning vil du som ansatt i etaten gjøre Oslos viktigste jobb.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Etaten legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Kontakt
Tom Joel Berglind
Tittel: Fabrikksjef
Mobiltf: 48048483
Epost: tom.berglind@reg.oslo.kommune.no

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!