Stilling

HMSK-Rådgiver

Er du god på å motivere andre, har stor faglig interesse og et godt blikk for mulige forbedringer?

Vi søker en HMSK-rådgiver som er løsningsorientert, kommuniserer godt og evner å samarbeide på tvers av organisasjonen. Stillingen skal påse at helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er i kontinuerlig forbedring hos oss.

Vår nye rådgiver vil få fagansvar for utvikling av enkelte fagområder innenfor HMSK.

Du vil inngå i vårt team og jobbe med faglige utfordrende oppgaver på både overordnede og operative områder.

Vi er et samfunnsnyttig selskap i en spennende bransje med stort fokus på bærekraft og sirkulære løsninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Pådriver for videreutvikling av vår sikkerhetskultur
 • Videreutvikling av det systematiske HMSK-arbeidet og ledelsessystemet.
 • Rådgivning og opplæring innenfor HMSK-området overfor virksomhetens ansatte
 • Superbruker i vårt system for registrering og oppfølging av hendelser og inspeksjoner
 • Gransking av alvorlige hendelser
 • Fasilitere gjennomføringen av risiko- og mulighetsanalyser
 • Oppfølging av kjemikalieregisteret, inkludert substitusjonsvurdering
 • Samsvarsvurderinger mot gjeldende lovverk
 • Samarbeide med BHT om yrkeshygieniske kartlegginger samt årsplan
 • Forberedelser til-, utføring og oppfølging av sertifiseringer, revisjoner og tilsyn samt delta i konsernets revisjonsteam
 • Industrivernleder for våre industrivernpliktige anlegg
 • Bistå anleggene med brannforebygging og beredskap
 • Videreutvikling, oppdatering og oppfølging av våre utslippstillatelser

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse fra HMSK områdene
 • Minimum 3 års arbeidserfaring fra en stilling på tilsvarende nivå
 • Systematisk og strukturert
 • Selvstendig med stor gjennomføringsevne
 • Lagspiller med gode kommunikasjonsferdigheter kommunikasjonsevner
 • Relasjonsbygger
 • Gode IT-kunnskaper
 • Kjennskap til ISO-sertifiseringer
 • Førerkort og bil

Hovedarbeidssted er ved vårt flotte nye hovedkontor i Lørenskog, og stillingen vil medføre en del reisevirksomhet.

Vi tilbyr en interessant og utfordrende stilling i et selskap med lange tradisjoner og store vekstambisjoner i et stadig voksende marked. Rette person med relevant erfaring, motivasjon og positiv innstilling kan forvente en interessant hverdag, gode betingelser og påvirkningsmuligheter i et godt arbeidsmiljø.

Om stillingen
Søknadsfrist: 03.02.2020
Arbeidssted: Lørenskog
Stillingsform: Fast ansettelse
Heltid/deltid: Heltid
Søk Stillingen
Om arbeidsgiveren
Ragn-Sells AS
Adresse: Solheimveien 101, 1473 Lørenskog
Hjemmeside: http://www.ragnsells.no

Ragn-Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet. Vår viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. Vi jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden. Ragn-Sells AS er sertifisert på kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001) og arbeidsmiljø (ISO 45001). Vi er også opptatt av å ta vare på samfunnet rundt oss og er det første selskapet i Norge som er sertifisert på samfunnsansvar.

Se www.ragnsells.no for mer informasjon

Kontakt
Thomas Holmsen
Mobiltf: 928 31 832

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!