Innkjøpssjef

Er du en pådriver som ønsker å lede vårt fagmiljø for anskaffelser og kontraktsstyring, med mange spennende og utfordrende anskaffelser og dyktige og engasjerte medarbeidere?Vi søker en tydelig leder og kollega, som har solid erfaring fra innkjøps- og kontraktsstyringsområdet. Du har evne til å håndtere kompleksitet og å bygge gode relasjoner. Du trives med å jobbe målrettet i en travel og utfordrende hverdag.
Som innkjøpssjef vil du arbeide på både strategisk og operativt nivå.

Innkjøpsseksjonen har det overordnede faglige og strategiske ansvaret for anskaffelser og kontraktsstyring i etaten. Enheten utarbeider strategier og prosedyrer innenfor ansvarsområdene, gir opplæring, og gjennomfører den tekniske delen av anskaffelser. Seksjonen foretar den innkjøpsfaglige kvalitetssikringen av anskaffelsene og gir råd ifm gjennomføring av alle konkrete anskaffelser. Eierskapet og ansvaret for de ulike anskaffelsene ligger i øvrige avdelinger i etaten, som eier tjenestene og varene som anskaffes. Det er et tett samarbeid mellom innkjøpsseksjonen og tjenesteområdene som eier anskaffelsene.

Seksjonen gjennomfører og tilrettelegger anskaffelser av ett vidt spekter av varer og
tjenester, innenfor både prosessindustri, bygg og anlegg, og kommunal tjenesteyting.
Seksjonen har 7 dyktige innkjøpere.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten skal være en aktør som positivt utfordrer og bidrar til samfunnsutviklingen igjennom våre anskaffelser!

 

Arbeidsoppgaver

Lede og utvikle innkjøpsseksjonen på en målrettet og effektiv måte.
Sikre at anskaffelser gjennomføres i henhold til gjeldende lover for offentlige anskaffelser, forskrifter og overordnede føringer.
Overordnet ansvar for etatens anskaffelser, herunder koordinering og kvalitetssikring av avdelingens arbeid.
Utarbeide og implementere etatens strategier, prosedyrer, retningslinjer for anskaffelser og kontraktsstyring.
Være etatens forhandlingsleder i anskaffelsessaker
Ansvar for målrettet og kontinuerlig kompetanseutvikling i etaten.
Lede og delta i prosjekter og tverretatlige samarbeidsfora.

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning (bachelor eller master) fortrinnsvis innen fagområdene juss, økonomi, logistikk eller teknologi. Det er en fordel med fordypning i anskaffelse/innkjøp
God erfaring med lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA/FF)
God kommunikasjons- og forhandlingskompetanse
Solid erfaring fra innkjøpsområdet også med ledererfaring
God virksomhetsforståelse
Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
God digital kompetanse med forståelse for verktøyenes utnyttelsesmuligheter innenfor de aktuelle tjenesteområder.
Fordel med erfaring fra kontraktsstyring av anskaffelsesportefølje
Fordel med erfaring fra avfalls- og energibransjen, logistikk og/eller prosessindustri.

Personlige egenskaper

Evne til å motivere og lede medarbeidere
Positiv, serviceinnstilt og med gode samarbeidsegenskaper.
God gjennomførings- og forhandlingsevne.
Gode kommunikasjons- og fremstillingsevner, både muntlig og skriftlig
Initiativrik og løsningsorientert – du setter deg raskt inn i nye problemstillinger og bidrar til effektive måter å utføre arbeidet på.
Analytisk, nøyaktig og strukturert.

Vi tilbyr

Trivelig arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling
Gode velferdsordninger
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Fleksibel arbeidstid
Lønn etter avtale

Om stillingen
Søknadsfrist: 28.02.2021Arbeidssted: OsloStillingsform: Fast ansettelseHeltid/deltid: Heltid

Søk Stillingen

Om arbeidsgiveren
Oslo Kommune Renovasjons- Og Gjenvinningsetaten Adresse: Haraldrudveien 20, 0581 OSLOOrg.nr.: 923954791Hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/

Renovasjons- og gjenvinningsetaten er Oslo kommunes nyeste etat, etablert 1. januar 2020. I Oslo er det obligatorisk å kildesortere og etatens oppdrag er å sikre at alt avfall som blir samlet inn blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte. Den nye etaten er underlagt byrådsavdeling for miljø og samferdsel og har 720 medarbeidere som arbeider aktivt for å utvikle og tilby kundevennlige tjenester for å redusere og håndtere avfallet, samt utnytte ressursene på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Sammen med byens befolkning vil du som ansatt i etaten gjøre Oslos viktigste jobb.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Etaten legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Du kan lese mer om vår nye etat her.

Kontakt
Per Torgeir Sønsterud
Avdelingsdirektør
Mobil: 982 07 509
Stikkord