Kontraktansvarlig

Er du en resultatorientert pådriver med interesse for miljø og renovasjon?

Vi har ledig 1-2 faste stillinger som kontraktansvarlig og et vikariat (6 mnd.) med mulighet for forlengelse i
Avdeling for Fellestjenester, Kunde- og kontraktseksjonen, Team kontrakt.

Team kontrakt har ansvaret for 25-30 kontrakter. Kontraktansvarlig har ansvaret for anskaffelse og
forvaltning av en portefølje på 6-8 større og mindre kontrakter. I teamets portefølje er det blant annet
innsamlingskontrakter, kontrakter for nedstrømsløsninger, salgskontrakter, kjøp av oppsamlingsenheter
og ulike kontrakter knyttet til anskaffelse og distribusjon av poser til kildesortering. Kontraktene fordeles
og rulleres mellom de kontraktansvarlige.

Vikariatet vil jobbe 50% med kontraktforvaltning som ovenfor og 50% i Strategi-, analyse- og
utviklingsseksjonen i etatens Utviklingsavdeling. Arbeidet for sistnevnte seksjon vil være knyttet til prosjekt
«65 prosent materialgjenvinning og avfallshåndtering tilnærmet uten klimagassutslipp i 2030» med
leveransefrist 01.07.2021. Det forventes noe etterarbeid etter leveranse.

Vi ber søkere å skrive i søknaden om det søkes på fast stilling som kontraktsansvarlig eller vikariatet,
eventuelt om det søkes på begge to.

 

Arbeidsoppgaver

Kontraktansvarlig:

Kontraktansvar for egne kontrakter, herunder anskaffelser, kontraktoppfølging, utredninger og utvikling
av tjenestene. Du vil også få medansvar for andre kontrakter i seksjonens kontraktportefølje. Arbeidet
innebærer blant annet å gjennomføre markedsundersøkelser, utarbeide behovsverifikasjon, strategi og
kravspesifikasjon samt gjennomføre anskaffelser i samarbeid med etatens innkjøpere. Kontraktoppfølging
innebærer blant annet gjennomføring av driftsmøter med leverandørene, utføre utredninger, utvikle
tjenestene og leverandørene, ha kontroll på inntekter og kostnader, utføre varemottak/fakturakontroll,
gjennomføre kontroller, følge opp avvik, rapportering, administrative oppgaver og saksbehandling samt
deltakelse i tverretatlige og interne samarbeidsfora og prosjekter.

Vikariat:

Vikariatets ene halvdel vil være relativt likt som kontraktansvarlig, men med ansvar tilpasset
stillingsprosenten. Arbeidsoppgavene i den andre halvdelen innebærer bistand/ledelse av etatens
«arbeidspakker», fortrinnsvis for næringsavfall og kommunalt virksomhetsavfall. Arbeidet medfører ansvar
for leveranse fra arbeidspakkene, oppfølging av konsulentavtale om utarbeidelse av rapporter, herunder å
bistå med datainnsamling til konsulentene og kontakter med samarbeidspartnere og virksomheter i Oslo
kommune, avholdelse av møter, skrive referater og utarbeide tiltak.

Kvalifikasjoner

  • Fullført utdannelse fra høgskole eller universitet, på minimum bachelor nivå.
  • Kompetanse og erfaring med kontraktstyring/kontraktoppfølging
  • Kompetanse og erfaring med utredning og kompleks saksbehandling
  • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
  • Erfaring med offentlige anskaffelser er en fordel for stillingene

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en positiv, initiativrik, selvstendig og analytisk medarbeider som har evne til å bygge gode
relasjoner internt og eksternt og bidra til et godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet og relevant erfaring vil
bli sterkt vektlagt ved ansettelsen. For vikariatet vil også mulighet for tidlig oppstart bli vektlagt.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes i lønnstrinn 48-52, avhengig av kompetanse og erfaring. For tiden utgjør dette kr 638
900 – kr 687 000,- pr. år.
Kontraktansvarlig rapporterer til teamleder kontrakt. Personalansvaret for vikariatet ligger også hos
teamleder kontrakt, men stillingens ene halvdel rapporterer til prosjektansvarlig i Utviklingsavdelingen.

Om stillingen
Søknadsfrist: 08.03.2021Arbeidssted: OsloStillingsform: Fast ansettelseHeltid/deltid: Heltid

Søk Stillingen

Om arbeidsgiveren
Oslo Kommune Renovasjons- Og Gjenvinningsetaten Adresse: Haraldrudveien 20, 0581 OSLOOrg.nr.: 923954791Hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/

Renovasjons- og gjenvinningsetaten er Oslo kommunes nyeste etat, etablert 1. januar 2020. I Oslo er det obligatorisk å kildesortere og etatens oppdrag er å sikre at alt avfall som blir samlet inn blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte. Den nye etaten er underlagt byrådsavdeling for miljø og samferdsel og har 720 medarbeidere som arbeider aktivt for å utvikle og tilby kundevennlige tjenester for å redusere og håndtere avfallet, samt utnytte ressursene på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Sammen med byens befolkning vil du som ansatt i etaten gjøre Oslos viktigste jobb.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Etaten legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Du kan lese mer om vår nye etat her.

Kontakt
Morten Bille
Teamleder
Mobil: 41413486
Epost: morten.bille@reg.oslo.kommune.no
Pål Stendahl
Seksjonsleder
Mobil: 95765853
Epost: pal.stendahl@reg.oslo.kommune.no
Stikkord