Maskinfører

Stillingen ligger under avdelingen Drift og produksjon hos Lindum i Drammen. Avdelingen består i hovedsak av deponi, jordproduksjon, verksted, containerdrift, flisproduksjon og vedlikehold av infrastrukturen på anlegget.

Den aktuelle stillingen er i hovedsak knyttet til materialgjenvinning, men andre oppgaver innen Drift og produksjon vil også være aktuelle. Enheten er en mobil knuseenhet for armert betong og stein på Lindum sine anlegg på Østlandet (Tønsberg, Oredalen og Drammen), og jobber hovedsakelig 4 dagers uker med utvidet arbeidstid og fri fredager.

Arbeidsoppgaver vil bestå i:

 • Maskinkjøring med ulike oppgaver, og i hovedsak gravemaskin

 • Bearbeiding for knusing av armert betong og stein

 • Vedlikeholdsarbeid

 • Enkle reparasjonsoppgaver

 • Øvrig relevant arbeid ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Førerkort: kl. B (helst BE)

 • Fagbrev/kompetansebevis maskinførere (graver (M2) og hjullaster (M4). Maskinførerbevis på dumper (M6) og doser (M1) vil også kunne telle positivt.

 • Beherske norsk skriftlig og muntlig (absolutt krav)

 • Fagbrev i gjenvinningsfaget vil være en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper:

 • Ryddig og strukturert

 • Selvstendig

 • Fleksibel og løsningsorientert

 • Serviceinnstilt og gode samarbeidsevner

 • Lojal til selskapets verdier TENK OM- Troverdig, Entusiastisk, Nyskapende, Kunnskapsrike, rOmslige og Miljøbevisste

Lindum fokuser på de menneskelige ressursene og kan tilby:

 • Godt arbeidsmiljø

 • Gode utviklingsmuligheter

 • Faglige utfordringer

 • Lønn etter avtale

Om stillingen
Søknadsfrist: 15.10.2021Arbeidssted: Lerpeveien 155, 3036 DrammenStillingsform: Fast ansettelseHeltid/deltid: Heltid

Søk Stillingen

Om arbeidsgiveren
Lindum As Adresse: Lerpeveien 155, 3036 DRAMMENOrg.nr.: 979618840Hjemmeside: https://lindum.no/

Lindum har en visjon om å være fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld! Lindum er en av Norges ledende virksomheter innen behandling og ressursgjenvinning av organisk avfall og forurensede masser. Konsernet har virksomhet over store deler av Sør-Norge og driver flere biogass- og komposteringsanlegg, bl.a. Den Magiske Fabrikken, og flere deponier for spesielle avfallstyper.

Lindum satser tungt på forskning og utvikling og jobber hele tiden med å realisere praktiske og innovative løsninger innen sirkulær økonomi og det grønne skiftet. Lindum AS er et kommersielt selskap som er 100 % eid av Drammen kommune. Konsernet med sine 155 ansatte omsatte i 2020 for nærmere MNOK 680 og håndterte 1,3 millioner tonn avfall og forurensende masser. Hovedkontoret er i Drammen.

Kontakt
Rune Tjade
Anleggsleder
Mobil: +47 901 36 050