Stilling

Miljøkjemiker

NGI i Oslo vil styrke staben med en person til avdeling Miljøkjemi. Vi ser etter en initiativrik person med kompetanse og interesse for utfordringer knyttet til forurensning og effekter av miljøgifter i jord, sediment og vann. Vi tror også at du ønsker å jobbe med bærekraftige løsninger innen bygg, anlegg og samferdsel og ønsker å arbeide med forskning, utvikling og innovasjon, samt rådgivning for offentlig og privat næringsliv. Du vil bli en del av teamet på markedsområdet GeoMiljø.

NGI dekker mange områder innen miljøteknisk og geoteknisk rådgivning samt prosjektering og forskning. På markedsområde GeoMiljø har vi i Oslo fagavdelingene Miljøkjemi, Miljøgeoteknikk, Bærekraftige geoløsninger, Landfundamentering og Ingeniørgeologi og bergteknikk, samt avdelingene Miljøteknologi og Geoteknikk og Naturfare i Trondheim. Vi har prosjekter innen blant annet forurenset grunn, deponier og avfall, marine sedimenter, samferdsel, bygg og anlegg. Mer info ligger på www.ngi.no.

Vi søker en person som kan være nyutdannet eller ha noen års relevant erfaring. Dine arbeidsoppgaver kan omfatte feltundersøkelser, gjennomføring av laboratorieforsøk, risikovurdering, prosjektering av tiltak, oppfølging og overvåking i prosjekter, myndighets-kontakt, kundeoppfølging m.m. Arbeidsformen er prosjektbasert med en blanding av store og små prosjekter med varierende problemstillinger.

Det vil være gode muligheter til å delta i forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter, så kompetanse og erfaring innen FoUI teller positivt. Arbeidssted vil være Oslo. Dette er en fast 100 % stilling.

Kvalifikasjoner

  • M.Sc. eller Ph.D i miljøkjemi eller beslektet fagområde, eksempelvis miljøgeologi, analytisk kjemi, geokjemi, miljøtoksikologi
  • Du kan ha noen års arbeidserfaring eller være nyutdannet
  • Programmeringskompetanse med python, matlab, R eller liknende teller positivt
  • Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt, både skriftlig og muntlig
  • Kunne presentere resultater for oppdragsgivere, myndigheter, i faglige forum og konferanser
  • Være nysgjerrig og initiativrik
  • Gode samarbeidsegenskaper
  • Førerkort klasse B.

Vi tilbyr

Konkurransedyktige betingelser og meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innen både forskning og rådgivning i et aktivt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet er prosjektbasert og utføres i team der evne til å arbeide selvstendig er viktig. Arbeidet gir meget gode muligheter til personlig og faglig utvikling. Vi har også meget gode stipendordninger for kompetanseutvikling og videreutdanning.

Om stillingen
Søknadsfrist: 19.01.2020
Arbeidssted: Oslo
Stillingsform: Fast ansettelse
Heltid/deltid: Heltid
Søk Stillingen
Om arbeidsgiveren
NGI - Norges Geotekniske Institutt
Adresse: Sognsveien 72, 0855 Oslo
Hjemmeside: https://www.ngi.no/

Siden opprettelsen av NGI (Norges Geotekniske Institutt) på starten av 1950-tallet har vi tiltrukket oss dedikerte fagfolk og eksperter på mekanisk og kjemisk oppførsel av jord, berg og snø. Vår geofaglige ekspertise er kjent og etterspurt i store deler av verden.

NGI er Norges ledende geotekniske fagmiljø og er et internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi er en privat næringsdrivende stiftelse med hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet og kontor i Stryn, utenlandskontorer i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap i store deler av verden.

Vi jobber innen områdene Offshore energi; Bygg, anlegg og samferdsel; Naturfare; og Miljøteknologi.

Kontakt
Arne Pettersen
Tittel: Avdelingsleder Miljøkjemi
Mobiltf: 909 25 252

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!