Stilling

Økonomisjef/CFO

Avfall Norge er midt i en omstilling som bransjeorganisasjon, og vi har satt oss høye ambisjoner for å styrke våre medlemmers rolle i en digitalisert, sirkulær økonomi. Som Økonomisjef/CFO vil du få en helt naturlig plass i dette arbeidet.


OM STILLINGEN

Økonomisjef/CFO har ansvaret for å lede økonomiarbeidet til Avfall Norge, med vekt på løpende muligheter for forbedringer. Arbeidet skjer i nært samarbeid og kontakt med resten av ledergruppen og sekretariatet forøvrig. Forretningsutvikling og muligheter for å styrke økonomien står også sentralt.

Vi ser etter en aktiv, fremtidsrettet og kommersielt orientert leder som kan gå inn i ulike kommersielle aspekter ved vår organisasjon. Å avdekke og analysere trender, sikre rask og høy kvalitet i økonomisk rapportering og være en aktiv støttespiller for øvrige ledere er rollens viktigste ansvarsområder. Du blir en viktig ressursperson på flere områder. På det digitale; bidra til å utvikle, integrere og optimalisere ulike støttesystemer. På det kommersielle; følge opp økonomien i våre arrangementer og møteplasser samt støtte prosjektledere med både økonomirapportering og med å skaffe prosjektmidler. Avfall Norge leder frem til juni 2022 et stort, internasjonalt prosjekt mot marin forsøpling, økonomisk oppfølgning av dette prosjektet vil også være sentralt.

I stillingen ligger også ansvar for IT, personaladministrasjon og kontordrift for sekretariatets 11 ansatte. Regnskapsfunksjonen er pr i dag satt ut til ekstern leverandør, å være kontaktpunktet for dette faller også inn under rollen.

Som økonomisjef/CFO vil du få en bred kontaktflate mot inn mot medlemmene våre, bransjen forøvrig i tillegg til sekretariat og styre.

Stillingen rapporterer til Administrerende direktør, og vil være en del av ledergruppen.

KOMPETANSE

Vi ser etter en inspirerende og faglig dyktig leder, som når frem til de gode løsningene gjennom en ydmyk innstilling, invitasjon til samarbeid og motivasjon av andre.

Som en nøkkelperson i organisasjonen er det en forutsetning at du har faglig kapasitet til å fortsette videreutviklingen av økonomiske styringssystemer, analysemodeller og KPI-styring. Du vil få en aktiv rolle med å bidra til å realisere relevante strategiske initiativ og foreslå forbedringstiltak. Erfaring med denne type arbeid vil vektes spesielt positivt.

Aktuelle kandidater har relevant utdanning på høyere nivå. Erfaring kan også til en viss grad kompensere for manglende formalkompetanse.

Vedkommende må ha stor kapasitet, være tydelig mål- og resultatorientert, proaktiv, operativ og selvgående. Det forventes at vedkommende vil være en positiv bidragsyter og en som utfordrer inn i et aktivt, endrings- og omstillingsorientert miljø med høyt kompetansenivå.

Ved spørsmål eller behov for ytterlige informasjon om stillingen, kontakt Frode Bjørnæs (tlf. 958 24 529, e-post: fb@hartmark.no) eller Kristine Hedenstad (tlf. 938 41 211, e-post: kh@hartmark.no) i Hartmark Executive Search.

Søknadsfrist 15. januar

Om stillingen
Søknadsfrist: 15.01.2020
Arbeidssted: Oslo
Stillingsform: Fast ansettelse
Heltid/deltid: Heltid
Søk Stillingen
Om arbeidsgiveren
Avfall Norge
Adresse: , Oslo
Hjemmeside: https://www.avfallnorge.no/

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon med over 200 medlemsbedrifter fra privat og offentlig sektor. Avfall Norges visjon er at fremtidens råvarer er resirkulerte og bransjen er sentral i overgangen til en sirkulær økonomi.

Avfall Norges kjernevirksomhet er næringspolitikk, møteplasser for bransjen, medlemsoppfølging og faglig arbeid.


HVORFOR VELGE AVFALL NORGE?

Avfalls- og gjenvinningsbransjen er i sterk vekst og utvikling
Bransjen gjennomfører viktige samfunnsoppgaver og har en viktig rolle i utviklingen av Norges grønne konkurransekraft , en viktig bidragsyter i overgangen til lavutslippssamfunnet
I Avfall Norge vil du bli en del av et kompetent og engasjert faglig miljø. Det er store muligheter for læring og faglig utvikling
Blir du inspirert av å jobbe med problemstillinger og oppgaver med stor betydning for fremtiden, da kan du være den vi søker!

Kontakt
Frode Bjørnæs
Mobiltf: 958 24 529
Epost: fb@hartmark.no
Kristine Hedenstad
Mobiltf: 938 41 211
Epost: kh@hartmark.no

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!