Rådgiver

Er du en engasjert kunde- og resultatorientert pådriver med interesse for miljø og renovasjon?

Vi har ledig en fast stilling i Avdeling for Fellestjenester, Kunde- og kontraktseksjonen (KKS), Team kontrakt/næring, med oppstart snarest.

Avdelingens engasjerte medarbeidere arbeider daglig for å gi Oslos befolkning en avfallshåndtering hvor miljø og brukerorientering står i fokus. KKS har et særskilt ansvar for godkjenning av renovasjonsløsninger i Oslo, kundekontakt og rådgivning. Seksjonen er også ansvarlig for ulike aktiviteter som bidrar til at etatens mål om materialgjenvinning nås. Team kontrakt har ansvar for anskaffelser og kontraktoppfølging av ca 25 større og mindre kontrakter. Blant annet innsamlingen av glass, metall og tekstiler, nedstrømsløsninger for ulike avfallsfraksjoner, utplassering av returpunkter og distribusjon av poser til kildesortering. I tillegg har teamet ansvar for avtaler med utvalgte næringskunder.

Vi ønsker oss en positiv og initiativrik medarbeider som har evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt og bidra til et godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli sterkt vektlagt ved ansettelsen.

Stillingen lønnes i lønnstrinn 48-52, avhengig av kompetanse og erfaring. For tiden utgjør dette kr 638 900 – kr 687 000,- pr. år.

Rådgiver rapporterer til teamleder Kontrakt/Næring.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjekt- og arbeidsgruppeledelse, deltakelse i prosjekter
 • Kontraktansvar for egne kontrakter, herunder gjennomføre markedsanalyser, anskaffelser, kontraktoppfølging, utredninger og kontinuerlig utvikling av tjenestene
 • Medansvar for andre kontrakter i seksjonens kontraktsportefølje
 • Kompleks utredning og saksbehandling iht. gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer
 • Gjennomføre analyse, evaluering, rapportering av effekt på innførte tiltak
 • Leder- og administrativ støtte til teamleder og seksjonsleder ved behov
 • Bidra for øvrig til at alle seksjonens oppgaver utføres på en tilfredsstillende måte

Kvalifikasjoner

 • Fullført høyere teknisk/naturvitenskapelig/juridisk utdannelse, minimum bachelor
 • Andre utdannelsesretninger kan være aktuelle i kombinasjon med relevant arbeidsmessig erfaring
 • Relevant erfaring fra stillingens arbeidsoppgaver kan kompensere for deler av manglede formell utdanning
 • Kompetanse i kontraktoppfølging
 • Kompetanse og erfaring med utredninger og kompleks saksbehandling
 • Meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • God teknisk forståelse og kompetanse/forståelse for metode ifm gjennomføring av analyser/undersøkelser
 • Erfaring fra offentlige anskaffelser, og kompetanse og erfaring med prosjektledelse er en fordel

Personlige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet og evne til å kunne arbeide under press i perioder
 • Selvdreven og initiativrik
 • Engasjert, nyskapende og fleksibel
 • Resultatorientert og stor gjennomføringsevne
 • Evne til å bygge gode og langvarige relasjoner
 • Evne til analytisk og strategisk tekning og til å se helhet og sammenhenger

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med gode muligheter for faglig utvikling hvor du opparbeider deg etterspurt kompetanse
 • Fleksitid
 • Kantine
 • Tilgang på trimrom
 • Aktivt bedriftsidrettslag
Om stillingen
Søknadsfrist: 10.05.2021Arbeidssted: OSLOStillingsform: Fast ansettelseHeltid/deltid: Heltid

Søk Stillingen

Om arbeidsgiveren
Oslo Kommune Renovasjons- Og Gjenvinningsetaten Adresse: Vækerøveien 135 D, 0581 OSLOOrg.nr.: 923954791Hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/renovasjons-og-gjenvinningsetaten/#gref

Renovasjons- og gjenvinningsetaten er Oslo kommunes nyeste etat, etablert 1. januar 2020. I Oslo er det obligatorisk å kildesortere og etatens oppdrag er å sikre at alt avfall som blir samlet inn blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte. Den nye etaten er underlagt byrådsavdeling for miljø og samferdsel og har 720 medarbeidere som arbeider aktivt for å utvikle og tilby kundevennlige tjenester for å redusere og håndtere avfallet, samt utnytte ressursene på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Sammen med byens befolkning vil du som ansatt i etaten gjøre Oslos viktigste jobb.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Etaten legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Kontakt
Asbjørn Hove
Teamleder
Mobil: 916 58 998
Morten Bille
Teamleder
Mobil: 414 13 486