Foto: Greenstat Asa

Sikkerhetsansvarlig hydrogen

Til Greenstats prosjektteam med base i Arendal søker vi nå etter en sikkerhetsansvarlig hydrogen.

Greenstat skal bygge Sør-Norges første storskala hydrogenanlegg, på Fiskå Industripark i Kristiansand. Prosjektet Agder Hydrogen Hub har fått tildelt 148 MNOK i Enova-støtte som et av 5 maritime knutepunkter for hydrogen i Norge. Byggestart for fase 1 på 20 MW er planlagt i august 2024 med driftsstart andre halvår 2026. Det er også planlagt en fase 2 på Fiskå med ytterligere 40 MW kapasitet.

Hovedformålet til Agder Hydrogen Hub er å levere grønt hydrogen som fornybart drivstoff til maritim sektor langs norskekysten og i Nordsjøbassenget. Greenstat og FDE (Majoritetseier i Greenstat) har også flere andre hydrogenprosjekter under planlegging både i Norge og i Europa. Som en del av prosjektteamet med base i Arendal, søker vi nå etter sikkerhetsansvarlig hydrogen.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Hydrogen er en eksplosiv gass og sikkerhet har høyeste prioritet. Ansvarlig for risiko og sikkerhet, hydrogen skal jobbe for å holde ved like en kultur som prioriter sikkerhet, bidra aktivt i prosjektering, bygging og drift av hydrogenanlegg som ivaretar sikkerhet på en best mulig måte og sikre overholdelse av alle relevante forskrifter og standarder.

Arbeidsoppgaver innebærer blant annet:

 • Ansvarlig for at hydrogenanleggene blir designet sikkert i samarbeid med prosjektleder og ingeniører
 • Være en nøkkelperson i prosjektteamet til Greenstat gjennom planlegging, bygging og drift av Agder Hydrogen hub og andre hydrogenprosjekter i fremtiden
 • Utvikle, implementere og vedlikeholde strategier, planer og prosedyrer for å beskytte ansatte, eiendom og tekniske anlegg mot helse- og sikkerhetsfarer på arbeidsplassen
 • Organisere risiko- og sikkerhetsgjennomganger knyttet til prosess- og funksjonssikkerhet. Deltakelse i HAZID og HAZOP
 • Vurdere farer og risikoer på arbeidsplassen og anbefale passende tiltak for å redusere dem
 • Holde deg oppdatert på regler og forskrifter. Følg relevante forskrifter og standarder for å sikre at aktiviteter oppfyller samsvarskrav
 • Gjennomgå designspesifikasjoner og verifikasjon knyttet til sikkerhetssystemer (C&E, F&G, ESD-hierarki, instrumentsikkerhetsfunksjoner)
 • Vurdere potensielle risikoer knyttet til ulike tekniske løsninger gjennom kvalitative og kvantitative risikovurderingsmetoder
 • Lede arbeidsaktiviteter knyttet til DSB og samtykkesøknader
 • Utstede revisjonsrapporter til prosjektledelsen og styret, og gi råd om global sikkerhetsstrategi

Kvalifikasjoner

 • Master- eller bachelorgrad i sikkerhet, arbeidshelse og sikkerhet, industrielle prosesser eller relatert felt
 • Dokumentert erfaring innen risiko og sikkerhet innenfor hydrogen, olje/gass, industrigasser eller liknende
 • Erfaring med sikkerhetsrevisjon, inspeksjon, identifisering av farer og beredskapsplaner
 • Inngående kunnskap om sikkerhetsforskrifter, standarder og beste praksis
 • Kompetanse i bruk og vedlikehold av sikkerhetsutstyr som brannslukningsapparater og øyevern
 • Sterke analytiske og problemløsende ferdigheter for å identifisere og redusere potensielle risikoer
 • Gode kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter for å effektivt samhandle med resten av prosjekt-teamet
 • Oppmerksomhet på detaljer og evne til å håndheve sikkerhetsprosedyrer og protokoller
 • Kjennskap til norske sikkerhetslover og forskrifter som gjelder for industrien

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Dyktig på kommunikasjon og formidling
 • Ha evne til å ta beslutninger
 • Gode problemløsningsevner
 • Evne til å ha detaljfokus
 • Være ansvarlig, med evne til å si nei
 • Dyktig på å jobbe i team

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med fremtidens fornybar løsninger, og være med på å prege Greenstat-konsernets utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Strategisk posisjon i et selskap- og konsern i vekst
 • Et godt og spennende arbeidsmiljø med høyt kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid

Du vil få en sentral posisjon innenfor en satsing som er i sterk vekst. Stillingen byr på varierte utfordringer i et engasjerende og kunnskapsrikt arbeidsmiljø, med mulighet til å bidra aktivt til det grønne skiftet.

For mer informajon om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt med rekrutteringsrådgiver i Personalhuset, Knut Handeland, på tlf. 98 29 52 78, epost: knut.handeland@personalhuset.no eller Torstein Thorsen Ekern i Greenstat ASA, på tlf. 90 98 29 59, epost: torstein@greenstat.no. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Om stillingen
Søknadsfrist: 13. juni 2024
Ansettelsestype: Fast ansettelse
Stillingsbrøk: Fulltid
Arbeidssted: Torvgaten 7, 4836 Arendal
Om selskapet

Greenstat Asa

Greenstat er et energiselskap som utvikler og gjennomfører økonomisk lønnsomme prosjekter innenfor områdene grønn hydrogen og solenergi, med mål om å bidra til utslippskutt og grønn verdiskaping. I februar 2024 kom det franske energiselskapet FDE (Française De l'Énergie) inn som majoritetseier i Greenstat. Greenstat eies forøvrig av mer enn 2000 mindre norske aksjonærer. Les mer på greenstat.no.

Adresse: Fantoftvegen 38
5072 Bergen
Kontaktinformasjon

Knut Handeland

Avdelingsleder og seniorrådgiver Search & Selection ved Personalhuset
E-post: knut.handeland@personalhuset.no
Mobiltelefon: +47 982 95 278

Torstein Thorsen Ekern

VP Business Development & Opportunities ved Greenstat Asa
E-post: torstein@greenstat.no
Mobiltelefon: +47 909 82 959
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.