Spesialrådgiver – utvikling av avfallsområdet i Oslo

Har du lyst til å bidra til å videreutvikle avfallspolitikken i Oslo kommune? Oslo har ambisiøse mål for avfallssektoren. Sirkulær økonomi og målet om å øke materialgjenvinningsgraden til minimum 65 % samtidig med å ivareta målet om at avfallshåndteringen skal være uten direkte utslipp av klimagasser i 2030, er viktige tema i Oslo.

I Utviklingsavdelingen er det ledig fast stilling som saksbehandler i Strategi-, analyse- og utviklingsseksjonen. Vi søker etter en faglig dyktig og engasjert medarbeider, som kan bistå med å sikre videreutvikling av Oslos avfallsbehandlingsløsninger. Strategi-, analyse- og utviklingsseksjonen har åtte stillinger, og er en av Utviklingsavdelingens tre seksjoner. Hovedoppgavene i avdelingen er utredninger, verdikjedeanalyser, konseptvalgutredninger, digitalisering, tjenesteutvikling, prosjektledelse og utbygging innen etatens fagområde.

Arbeidsoppgaver

Ansvarsområder

 • Utredningsarbeid innen etatens fagområde.
 • Holde seg oppdatert på og initiere utvikling av etatens fagområde nasjonalt og internasjonalt herunder rammevilkår.
 • Delta i bransjeutvikling og arbeide med rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt.
 • Bistå og delta i utviklings- og forskningsarbeid. Bistå og delta i internasjonalt arbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide faggrunnlag og høringsuttalelser. Utrede og komme med faglig innspill som bidrar til at etaten ivaretar gjeldende og fremtidige føringer.
 • Delta i internasjonale og nasjonale prosjekter.
 • Profilering av REG/Oslo kommune gjennom faglig deltakelse/ledelse i eksterne fora.
 • Bistå andre fagavdelinger ved å overvåke internasjonale aktiviteter/fora med tanke på å styrke etatens internasjonale engasjement.
 • Bistå og delta i utviklings- og forskningsarbeid.
 • Diverse saksbehandling.

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning

Relevant utdanning, fullført master-/hovedfagsnivå innen samfunnsvitenskapelig, naturvitenskaplig eller juridisk retning.

Minimum 5 års relevant arbeidserfaring med dokumentert gode resultater, kan kompensere for deler av utdanningskrav (minimum fullført bachelor).

Erfaring

 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring.
 • Erfaring med analyse og utredningsarbeid.
 • Kompetanse fra avfallsfaget/bransjen er et fortrinn.
 • Fordel med forvaltningskompetanse.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har gode formidlingsevner både skriftlig og muntlig. Du har også erfaring med å bygge relasjoner internt og eksternt. Du er faglig dyktig og trives med å jobbe i team, har gode samarbeidsevner og har en tydelig rolleforståelse. Du er en utpreget «do’er», derfor trives du best når du får ting gjort. En viktig motivasjon for deg er identifisere barrierer og oppnå gode helhetlige løsninger, løsninger som også fungerer godt i praksis. Du har også god forståelse for grensesnittene operativ drift, forvaltning/administrasjon og politikk.  Det er viktig for deg at løsninger er godt politisk forankret og fører til fungerende verdikjeder.  Du er nytenkende, løsningsorientert, med god resultat- og gjennomføringsevne.

Stillingen innebærer internasjonalt arbeid, derfor må norsk og engelsk beherskes meget godt skriftlig og muntlig.

Du er nøyaktig, analytisk, strukturert og har evne til å se helhet og sammenhenger. Du samarbeider godt med andre, forstår din rolle og har øye for hvordan teorien kan gjennomføres i praksis.

Vi tilbyr

en spennende, selvstendig stilling i en virksomhet med høyt ambisjonsnivå og mange høyt kvalifiserte kollegaer. Lønn etter avtale.

Om stillingen
Søknadsfrist: 18.04.2021Arbeidssted: OsloStillingsform: Fast ansettelseHeltid/deltid: Heltid

Søk Stillingen

Om arbeidsgiveren
Oslo Kommune Renovasjons- Og Gjenvinningsetaten Adresse: Haraldrudveien 20, 0581 OSLOOrg.nr.: 923954791Hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/

Renovasjons- og gjenvinningsetaten er Oslo kommunes nyeste etat, etablert 1. januar 2020. I Oslo er det obligatorisk å kildesortere og etatens oppdrag er å sikre at alt avfall som blir samlet inn blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte. Den nye etaten er underlagt byrådsavdeling for miljø og samferdsel og har 720 medarbeidere som arbeider aktivt for å utvikle og tilby kundevennlige tjenester for å redusere og håndtere avfallet, samt utnytte ressursene på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Sammen med byens befolkning vil du som ansatt i etaten gjøre Oslos viktigste jobb.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Etaten legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Kontakt
Kari Anne Sølvernes
Seksjonsleder
Mobil: 906 52 988
Stikkord