Foto: Avinor AS

Vil du bidra til strategisk utvikling og grønn omstilling av norsk luftfart?

Avinor arbeider aktivt for å redusere egne utslipp og bidra til å redusere klimagassutslippene fra luftfartsbransjen. Vi har mål om å være internasjonalt ledende i dette arbeidet og utnyttelse av hydrogen som energibærer på våre lufthavner forventes å være en viktig suksessfaktor for å nå våre mål. For å lykkes med dette har Avinor opprettet et strategisk program for energiomstilling med ansvar for å utvikle og implementere nødvendig infrastruktur, teknologiske løsninger og operative konsepter.

Som programansvarlig Hydrogen inngår du i et team med programledelse og flere kollegaer med spisskompetanse innenfor sine fagområder som sammen skal utvikle standardiserte, skalerbare konsepter og iverksette utbygging av fremtidens løsninger på våre lufthavner.

Avinor AS søker en engasjert og dyktig fagressurs med god innsikt og kompetanse med Hydrogen som energibærer til å bidra i vår ambisiøse satsning på bærekraftig luftfart. Du vil være en sentral aktør i utviklingen av hydrogendrevne løsninger for flyplassdrift og luftfart i Norge. Dette er en unik mulighet til å være med på å forme fremtiden for norsk luftfart og bidra til en mer miljøvennlig sektor.

Arbeidsoppgaver

Som programansvarlig Hydrogen vil du ha en sentral rolle i å lede og koordinere arbeidet med hydrogendrevne prosjekter og konseptutvikling hos Avinor.

 • Identifisere muligheter og utfordringer knyttet til implementering av hydrogen som energibærer i luftfartssektoren.

 • Utvikle strategier for integrering av hydrogeninfrastruktur på norske flyplasser.

 • Samarbeide tett med tekniske og operative miljøer for å sikre riktig design og implementering av hydrogensystemer.

 • Initiere og følge opp pilotprosjekter og videre skalering av hydrogenløsninger

 • Gjennomføre sikkerhets- og risikovurderinger i samråd med fagmiljøer og interessenter internt og eksternt

 • Etablere partnerskap med relevante aktører i bransjen, inkludert flyselskaper, teknologileverandører og forskningsinstitusjoner.

 • Delta i nasjonale og internasjonale prosjekter og fora for kunnskapsdeling og samarbeid om hydrogensatsingen.

Vi verdsetter miljø og lagarbeid!

Hos oss strekker vi oss etter et arbeidsmiljø bygget på tillit, åpenhet og respekt. Vi er opptatt av at du skal bli lyttet til og få støtte fra et lag med eksperter med høy yrkesstolthet innen ulike fagmiljøer. Du vil ha folk rundt deg som er villige til å strekke ut en hånd, som har en åpen holdning til både spørsmål og innspill. Vi er opptatt av å skape et trygt og bra arbeidsmiljø for alle og at vi skal trives sammen, styrke og utvikle oss videre som et sterkt og viktig fagmiljø. Vi tror at vekst kommer fra å lære hver dag, og at vi ved å tørre å utfordre, teste og lære underveis skaper rom for andre til å gjøre det samme. Du er en av de som gjerne deler mageplask og suksesser fra tidligere erfaringer og sammen med dine nye kollegaer peiler ut retning og løsning basert på summen av disse.

Vi søker en kandidat med følgende kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning på masternivå innen ingeniørfag, miljøteknologi, energi eller tilsvarende.

Solid kunnskap om hydrogen som energibærer, inkludert dets anvendelser og medfølgende sikkerhetsaspekter.

Erfaring med prosjektledelse og ledelse av tverrfaglige team.

God forståelse for reguleringer og standarder knyttet til hydrogensikkerhet og infrastruktur.

Evne til å tenke strategisk, innovativt og skape helhetlige løsninger.

Utrednings- og bestiller kompetanse med erfaring fra gjennomføring og implementering.

Personlige egenskaper

Du har evnen til å analysere komplekse problemstillinger og finne de beste løsningene. Du kan vurdere tekniske utfordringer, risikoer og fordeler ved ulike alternativer for å sikre at våre prosjekter er velbegrunnede og gjennomførbare. Du trives med å samarbeide med ulike faggrupper og eksterne partnere. Gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig er nødvendig for å formidle tekniske konsepter og resultater på en forståelig måte.

Vi tilbyr:

 • En spennende, selvstendig stilling hvor du aktivt bidrar

 • En utfordrende jobb i et selskap med høy kompetanse og brennende engasjement

 • Her er det muligheter for utvikling for deg som har ambisjoner om å vokse og lære gjennom å ta ansvar og initiativ

 • Arbeidshverdag med stor grad av selvstendighet og fleksibilitet

 • Konkurransedyktig lønn, gode pensjon- og forsikringsordninger inkludert helseforsikring, full dekning av lønn ved lovfestet foreldrepermisjon, firmahytter og en arbeidshverdag med trivelige kollegaer.

Høres dette ut som noe for deg? Vi ser frem til å høre fra deg!

 

Om stillingen
Søknadsfrist: 24. september 2023
Ansettelsestype: Fast ansettelse
Stillingsbrøk: Fulltid
Arbeidssted: Drammensveien 144, 0277 Oslo
Om selskapet

Avinor AS

Vi er cirka 2800 ansatte som sammen driver 43 flyplasser i Norge – og sørger for at nesten 50 millioner passasjerer kommer seg trygt opp i luften og ned igjen. De fleste nordmenn, og de som kommer på besøk til Norge tenker ikke så mye over Avinor, men bruker nesten alle tjenestene våre i forbindelse med flyreisen – og takket være disse kan vi opprettholde et stort nettverk av også mindre lønnsomme flyplasser gjennom tax free-salg, parkering og avgifter for å oppholde seg i norsk luftrom. Vi kaller dette for Avinormodellen – og den bidrar til at folk som bor i utkantstrøkene også får kort vei til jobb, sykehus, utdannelse og så videre, takket være finansiering fra de større flyplassene.

Avinor er en viktig brikke i å gjøre luftfarten grønnere og bærekraftig på sikt. Vi jobber tett med miljøorganisasjoner, er sentral i utviklingen av bærekraftig flydrivstoff og elektriske fly. Dette er avgjørende for vår overlevelse, og et fantastisk spennende område som omhandler innovasjon og samarbeid med mange spennende partnere. Vi sikter på å være fossilfrie innen 2030!

For at Avinor skal fortsette å levere tjenester og produkter i verdensklasse, må alle være med å utvikle dem. Derfor sier det seg selv at alle typer medarbeidere er ønsket hos oss, uavhengig av bakgrunn, legning, etnisitet, religion, funksjonsevne og alder. Her skal alle føle seg velkomne!

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om dette i søknaden, med en begrunnelse for hvorfor du mener det er grunnlag for unntak. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV, vitnemål og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken vil kunne bli gjennomført av vår samarbeidspartner og gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Adresse: Drammensveien 144
0277 Oslo
Kontaktinformasjon

Erik By

Rådgiver
Mobiltelefon: +47 479 29 304
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.