Rådgiver miljø, bærekraft og innovasjon

Oslobygg søker rådgivere miljø, bærekraft og innovasjon.

Oslobygg KF er et av landets største bygg- og eiendomsforetak med ca. 2,7 mill. kvm eiendom. Vår oppgave er å forvalte, drifte, vedlikeholde, utvikle og bygge Oslo kommunes offentlige bygg for alle livets faser. Vi har ansvar for barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner, samt store nasjonale anlegg i hovedstaden. Våre eiendommer betyr mye for Oslos innbyggere og tilreisende.

Oslo kommune og Oslobygg har høye ambisjoner innen bærekraft og innovasjon, med klare energi- og klimamål. Vi skal også bidra i utviklingen av en klimarobust by med sirkulære løsninger. Oslobyggs visjon er å gjøre Oslo til en bedre by å leve i, og et av våre hovedmål er å være en ledende aktør som driver bransjen i en bærekraftig retning.

Vi søker rådgivere som synes det vil være spennende med en pådriverrolle for å realisere disse ambisjonene. Avdelingen Bærekraft og innovasjon er plassert i divisjonen for Porteføljeutvikling. Avdelingens oppgaver er varierte, og du vil få være med på å utvikle og konkretisere mål og tiltak innen klima, miljø og innovasjon i strategier og prosjekter – samt sikre gjennomføringen av dette. Som rådgiver vil du bistå byggeprosjekter med tidligfasevurderinger i henhold til klima og miljø, følge opp målene i prosjektering, samt sikre oppfølging og rapportering i byggefasen. Du vil få mulighet til å delta i og lede ulike FOU-prosjekter, som knyttes opp mot våre eiendommer.

Vi søker etter deg med relevant erfaring og engasjement for å være en god pådriver for miljø- og bærekraftarbeidet i Oslobygg. Oslobygg er et foretak med stor gjennomføringskraft og kompetente fagmiljøer. Det er derfor viktig for oss at du er nysgjerrig på ny kunnskap og samarbeider godt med ulike fagressurser i og utenfor vår organisasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Miljørådgivning i utvikling, prosjektering og gjennomføring av våre byggeprosjekter
 • Bistå prosjektet med å definere bærekraftsmål og ambisjoner fra tidlig utviklingsfase
 • Bistå ved evaluering av miljøkrav i anskaffelser
 • Sikre god rapportering fra byggeprosjekter og våre eiendommer
 • Bistå og lede FOU-prosjekter innen bærekraft
 • Delta i ulike nettverk i Oslo kommune og eksterne nettverk

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole eller universitet
 • God kunnskap om klima- og miljøarbeidet i byggebransjen
 • Relevant erfaring med miljørådgivning er ønskelig
 • Kompetanse om klimagassberegninger, materialbruk, sirkulær ressursbruk, økologi eller klimatilpasning er en fordel
 • Kjennskap til ISO14001 (miljøledelse) er en fordel
 • Erfaring med og interesse for digitalisering av prosesser er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må identifisere seg med og etterleve Oslo kommunes etiske retningslinjer og verdigrunnlag

Personlige egenskaper

 • Analytisk, faglig engasjert og på søken etter ny kunnskap
 • Serviceinnstilt og fleksibel med gode samarbeidsevner
 • Initiativrik og en pådriver for bærekraftarbeid
 • Målrettet og strukturert

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å bidra til en bærekraftig utvikling av Oslo by
 • Å være en del av et engasjert miljø i et fremoverlent og nytt foretak
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons-, forsikrings- og lånebetingelser gjennom Oslo Pensjonsforsikring
 • Lokaler på Helsfyr, nært trafikknutepunkt, med sykkelfasiliteter og treningsrom
Om stillingen
Søknadsfrist: 18. september 2023
Ansettelsestype: Fast ansettelse
Stillingsbrøk: Fulltid
Arbeidssted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Om selskapet

Oslo kommune, Oslobygg KF

Oslobygg KF er Oslo kommunes eiendomsforetak og en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2.7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Oslobygg KF ligger under byråd for næring og eierskap.

Vår oppgave er å forvalte, drifte, vedlikeholde, utvikle og bygge Oslo kommunes offentlige bygg for alle livets faser. Det dreier seg om barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden. De nærmeste årene skal vi investere for ca. 35 milliarder kroner.

Oslobygg har rundt 600 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette gjør oss i stand til å være pådriver for endring og fornying i bransjen, og vi skal være i front på miljø og bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv.

Les mer om Oslobygg på oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/oslobygg/

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så fall få varsel om.

Adresse: Grensesvingen 7
0661 Oslo
Kontaktinformasjon

Bodil Motzke

Avdelingsleder bærekraft og innovasjon
Mobiltelefon: +47 404 97 909

Elisabeth Grylling

Seniorrådgiver HR
Mobiltelefon: +47 958 69 901
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.