Oppføring i Markedstorget

26 m3 lukka krokcontainer

Containeren har to kammer, og innkastluker som kan låsast.

  • Lengde: 6,0 m
  • Bredde: 2,402 m
  • Høgde: 1,436 m
  • Tillatt last: 11 000 kg

Ved lossing/lasting kan containaren øydeleggje underlaget. T.d. asfalt, belegningsstein, plen og liknande.

Les mer

Firma

Vi tilbyr effektive og miljøriktige avfallsløsninger for næringslivet i Sogn

Mer om bedriften >

Kontakt