Oppføring i Markedstorget

ADR koffert

ADR koffert stykkgodspakke inneholder utstyret beskrevet i ADR kapittel 8.1.5 og i skriftlige instruksjoner.

  • To frittstående varselsignaler
  • Øyeskyllevæske
  • Varselvest;
  • En lommelykt;
  • Et par beskyttelseshansker
  • Øyebeskyttelse.
  • En fluktmaske
  • En spade
  • Tetning for sluk
  • Oppsamlingsbeholder

Les mer

Firma

DGM leverer farlig gods relaterte tjenester til kunder world wide. Vi tar farene ut av farlig gods!

Mer om bedriften >

Kontakt