Markedstorget > > Norwaste AS > Avfallshåndtering – Forretningsutvikling
Oppføring i Markedstorget

Avfallshåndtering – Forretningsutvikling

Med sirkulærøkonomi og klimautfordringen høyt på dagsorden er fokuset i Norge flyttet fra deponering til å sørge for høyest mulig resirkulering og ombruk av ressursene i avfallet. Dette krever nye metoder og ny teknologi, og et nøye samspill mellom avfallsbesitter og alle ledd i verdikjeden. Samtidig må vi sørge for at vi tar miljøgifter ut av kretsløpet. For at dette skal fungere best mulig må verdikjedene være optimalisert og tilpasset krevende kvalitetskrav fra industrien og en stadig mer globalisert verden.

 

VI TILBYR

  • Kunnskap om avfallsmarkedet
  • Forretningsutvikling
  • Avfallshåndtering i en sirkulær økonomi
  • Kommunal avfallshåndtering
  • Rammebetingelser og regelverksutvikling
  • Avfallshåndtering globalt

Les mer

Firma

Rådgivningstjenester innen avfall og gjenvinning.

Mer om bedriften >

Kontakt