Markedstorget > > OP System Norge AS > DZ 750 Kombikross
Oppføring i Markedstorget

DZ 750 Kombikross

DZ 750 kombikross är en unik kombination av grov och finkross i en och samma maskin (DW + AK). Maskinen producerar ett färdigt bränsle i ett steg av rent trähaltigt eller blandat råmaterial där plast o kartong ingår. Grovkrossning utförs med den från DW-serien beprövade enkelvalstekniken, varefter magnetiska metaller avskiljs med en överbandsmagnet. Finkrossning sker därefter med den snabbt roterande slagtrumman av AK typ, där det valbara siktrostret producerar den önskade styckestorleken. Ytterligare frigjorda magnetiska metaller avskiljs med överbandsmagnet efter finkrossningen, vilket ger ett kvalitetssäkrat material som är mycket uppskattat i de svenska värmeverken. Magnetrulle för bandänden finns som extrautrustning. I produktserien finns hjulgående och banddrivna diesel och elektriskt drivna modeller.

Särdrag: Doppstadt Kombikross är känd för höga prestanda, hög kvalitét och högt andrahandsvärde. Beprövad genomtänkt kompakt konstruktion som kontinuerligt förbättras. Maskiner med olika transport- och drivsätt.

Grovkrossdelen

  • Beprövad enkelvalskonstruktion ger hög produktivitet
  • Bultade skärverktyg i både rotor och motstålshåll, finns i olika utföranden

Finkrossdelen

  • Lastkännande materialinmatning med aggressiv indragstrumma
  • Tung slagrotor med överlappande frisvängande tunga slagor för bäst resultat
  • Slagspetsar i olika utföranden för optimal sönderdelning av olika material
  • Enkelt utbytbara, bultade krossverktyg, slagor och siktkorg
  • Inbyggd magnetavskiljning av metaller i flera steg
  • God servicetillgänglighet via stora dörrar och luckor
  • Mångsidig med beprövade tillbehör för anpassning till skiftande arbetsförhållanden och önskemål

Les mer

Firma

OP system Norge leverer komplette løsninger av utstyr, både mobilt og stasjonært til avfalls og gjenvinningsindustrien.

Mer om bedriften >

Kontakt
Morten Hansen
Daglig leder
Tlf: +47 63 95 10 11
Epost: morten.hansen@opsystem.no