Oppføring i Markedstorget

Explosafe 7.5

Explosafe 7.5 er beregnet for pakking av eksplosiver der man ikke får tak i original emballasje, eller dersom eksplosivet ikke tillates transportert i original forpakning. Ved å benytte vår explosafe får man muligheten til å nedklassifisere sitt produkt til 1.4S som kan sendes med fly.

Godkjent for inntil 7,5 gram TNT (tabell for omregning av andre eksplosivtyper)

Les mer

Firma

DGM leverer farlig gods relaterte tjenester til kunder world wide. Vi tar farene ut av farlig gods!

Mer om bedriften >

Kontakt